więcej


Zielona gospodarka

Niepewność na rynku spowodowana opóźnieniem darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO2 powoduje nieznaczny wzrost cen w lipcu (16028)

2013-08-12

Drukuj

W pierwszym tygodniu lipca (03.07) miało miejsce długo oczekiwane głosowanie Parlamentu Europejskiego (PE) w sprawie przesunięcia 900 mln uprawnień do emisji CO2 (EUA) z lat 2013 – 2015 na późniejszy okres trzeciej fazy rozliczeniowej Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) czyli tzw. „backloadingu". Zgodnie z oczekiwaniami doniesienia z przebiegu głosowania spowodowały wzrost zmienności cen jednostek EUA oraz skokową, lecz krótkotrwałą aprecjację wartości uprawnień w pierwszych dniach lipca.

Przyjęcie przez Parlament Europejski w Strasburgu planu Komisji Europejskiej spowodowało ponad 10 procentowy wzrost średniej ceny uprawnień (4,66 euro w dniu ogłoszenia wyników) w porównaniu z poziomem notowanym na pierwszej w miesiącu sesji (4,21 euro).

Za przyjęciem propozycji głosowało 344 parlamentarzystów, natomiast 311 było przeciw. Mając na uwadze kwietniowy wynik głosowania nad planem zawieszenia wprowadzenia do obrotu uprawnień łatwo zauważyć, iż kolejne państwa przyłączają się do grona entuzjastów interwencji na rynku carbon, a jej podjęcie to tylko kwestia czasu. Przeciwnikami jakichkolwiek zmian nadal pozostają Polska, Grecja i Cypr, natomiast bez oficjalnego stanowiska pozostają Niemcy, Hiszpania, Portugalia i Czechy. Jeśli zgodnie z zapowiedzią niemieckiej kanclerz Angeli Merkel jej kraj nie przedstawi oficjalnego stanowiska w sprawie zmian na rynku carbon aż do września (do momentu zakończenia federalnych wyborów w Niemczech), kluczowe wydaje się stanowisko pozostałych trzech państw.

Wydarzenia z początku miesiąca oraz brak konkretnych informacji o przyszłych działaniach skutkowały korektą cenową EUA. Od dnia głosowania, aż do połowy miesiąca obserwowaliśmy systematyczne spadki do poziomu ostatnio notowanego w drugim tygodniu czerwca (4,02 euro/EUA).

W drugiej połowie miesiąca spadkowy trend cenowy uległ odwróceniu. Powodem wzrostu cen EUA były przedłużające się prace nad finalną listą przedsiębiorstw zawierającą dane o darmowych przydziałach uprawnień na kolejne lata. Jest to spore utrudnienie dla przedsiębiorców, którzy nie są w stanie oszacować przyszłych kosztów realizacji obowiązków wynikających z EU ETS. W związku z tym wstrzymują oni sprzedaż posiadanych jednostek, natomiast chętnie korzystają z możliwości nabycia uprawnień poprzez aukcje.

W lipcu właściciela zmieniło łącznie 101,2 mln uprawnień, co jest wynikiem lepszym o 6,4 proc. niż przed miesiącem. Ponad 76 proc. wspomnianego wolumenu zostało sprzedane poprzez 21 aukcji (3 na ICE, 18 na EEX).

Mając na uwadze powyższe czynniki prawdopodobne wydaje się utrzymanie trendu cenowego rozpoczętego w połowie lipca. Prace nad ustaleniem wartości współczynnika korygującego, którego Komisja Europejska może użyć do zmniejszenia pierwotnie zakładanych ilości darmowych uprawnień, w połączeniu zsierpniową redukcją wolumenu oferowanego na aukcjach (zaledwie 33,6 mln uprawnień) mogą dać podstawy do wzrostu wyceny uprawnień.

Autorem komentarza jest Wojciech Hofman – makler, Dom Maklerski Consus S.A.

 

źródło: Dom Maklerski Consus SA
www.consus.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej