więcej


Zielona gospodarka

Niemcy: nowy pomysł na CO2 z elektrowni węglowych? (18154)

2015-01-31

Drukuj
galeria

Dwutlenek węgla z elektrowni węglowej umożliwi produkcję metanolu - paliwo dla pojazdów mechanicznych, surowiec dla przemysłu chemicznego oraz technologia magazynowania energii wiatrowej w jednym. Pierwsza instalacja tego typu na skalę przemysłową powstaje w niemieckiej elektrowni Lünen – poinformowała spółka Mitsubishi Hitachi.

Niepożądany do tej pory produkt uboczny konwencjonalnych procesów wytwarzania energii umożliwił opracowanie cennego paliwa. Konsorcjum z udziałem wykonawcy bloków energetycznych, firmą Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE), w roli integratora systemu, jest w trakcie budowy instalacji pozwalającej na przekształcanie wodoru oraz dwutlenku węgla pochodzącego z elektrowni węglowej do postaci metanolu.

- Metanol może być mieszany z benzyną i olejem napędowym, a następnie przetwarzany na różne paliwa silnikowe, z wykorzystaniem standardowych procesów technologicznych - wyjaśnia Rainer Kiechl, prezes zarządu MHPSE. Zapotrzebowanie na metanol jako surowiec, jest również bardzo wysokie w przemyśle chemicznym – dodaje. Rainer Kiechl twierdzi, że nowa technologia ma także umożliwić magazynowanie energii wiatrowej i słonecznej na dużą skalę.

Instalacja o mocy 1 MWel w Elektrowni Lünen umożliwi docelowo wyprodukowanie ok. 1 tony metanolu dziennie. Do tego celu przewiduje się wykorzystanie 1,4 tony dwutlenku węgla, którego emisja w warunkach normalnych nastąpiłaby do atmosfery. Pomimo wielu dotychczasowych badań, jest to pierwsza próba połączenia procesu syntezy metanolu bezpośrednio z pracą komercyjnej elektrowni w zmiennych warunkach obciążenia. Co więcej, nie zaobserwowano przeszkód w rozbudowie przedmiotowej instalacji. Możliwa jest stosunkowo szybka realizacja i sprawne prowadzenie ruchu podobnych instalacji o mocy do 200 MW. Tak skonfigurowana instalacja eksploatowana na dużą skalę byłaby w stanie wyprodukować do 180 000 ton metanolu rocznie, co pozwoliłoby zatrzymać emisję do 260 000 ton CO2.

Wodór pozyskiwany jest z elektrolizy, podczas której następuje rozkład wody na części składowe - wodór i tlen. Zakłada się możliwość wykorzystania nadwyżki energii elektrycznej z alternatywnych źródeł wytwarzania energii na potrzeby procesu elektrolizy. Odzysk dwutlenku węgla stwarza ogromny potencjał magazynowania energii słonecznej i wiatrowej, oraz zapewnia z tego tytułu nową wartość dodaną.

Projekt, będący międzynarodową inicjatywą zakładającą współpracę wielu przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych, rozpoczął się właśnie w niemieckiej elektrowni Lünen, której operatorem jest STEAG GmbH. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego budżet wynosi 11 milionów euro, przy czym ponad 80% pochodzi z dotacji przyznawanych w ramach programu ramowego z zakresu badań naukowych Horizon 2020.

Oficjalne otwarcie instalacji pokazowej zaplanowano na rok 2016, zaś uruchomienie przewidziano na 2017 r.

Źródło: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej