więcej


Zielona gospodarka

NFOŚiGW wspiera gospodarkę niskoemisyjną – nowy program wart 2,5 mld zł (19678)

2016-08-11

Drukuj
galeria

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił  nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego "Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki".

Celem programu pt. "Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej" gospodarki jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne. Program został przyjęty i ogłoszony w 2015 r. Wówczas, w I naborze zostało złożonych 18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 950 mln zł. Pozytywną ocenę uzyskało 13 wniosków (w sumie 650 mln zł dofinansowania), z czego 6 posiada już zawarte z NFOŚiGW umowy, a pozostałe są jeszcze kontraktowane.

Przedsięwzięcia zgłoszone do programu mają zróżnicowany charakter: dotyczą instalacji sektora energetycznego, hutniczego oraz meblowego. Jednym z ciekawszych przykładów projektów, które wspiera Narodowy Fundusz, jest przedsięwzięcie polegające na budowie zamkniętego systemu chłodzenia wody z przeponową chłodnią wentylatorową. Projekt ten przyczyni się do oszczędności wody 963 m3/rok oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną o 8 125,34 MWh/rok.

Ogłoszony przez NFOŚiGW nabór wniosków o preferencyjne pożyczki ruszy 16 sierpnia i potrwa do 16 grudnia 2016 r. dla Części 1) i Części 3) oraz do 30 stycznia 2017 r. dla Części 2).

Konkurs dzieli się na trzy części tematyczne:

Część 1)     Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa
Część 2)    Zwiększenie efektywności energetycznej
Część 3)    E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

NFOŚiGW w ramach I Konkursu przeznacza środki na dofinansowanie Przedsięwzięć w łącznej kwocie do 347 206 600,00 złotych zgodnie z poniższym podziałem:

  1. do 5 000 000,00 złotych w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Część 1) "Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa",
  2. do 162 206 600,00 złotych w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego Część 2) "Zwiększenie efektywności energetycznej",
  3. do 180 000 000,00 złotych w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego Część 3) "E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu" (po 60 000 000,00 złotych na każde z trzech poddziałań).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz aplikacja Generator Wniosków o Dofinansowanie (dalej GWD) w oparciu o którą należy przygotować wniosek dostępne są na stronie internetowej programu priorytetowego "Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobo-oszczędnej gospodarki" tutaj

Źródło: www.nfosigw.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej