więcej


Zielona gospodarka

NFOŚiGW 59 mln zł unijnej dotacji na odtworzenie biologicznej aktywności stawu Kalina na Śląsku (20217)

NFOŚiGW
2017-09-04

Drukuj
galeria

Staw Kalina, źródło: NFOŚiGW

Celem jest poprawa jakości środowiska miejskiego gminy Świętochłowice, polegająca na remediacji terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina z przywróceniem jego biologicznej aktywności. 

Jest to jeden z kluczowych projektów dotyczących ochrony środowiska na Śląsku. Pochłonie blisko 70 mln zł i będzie realizowany przez cztery lata, począwszy od 2018 r.

Umowę o dofinansowanie ekologicznego przedsięwzięcia Świętochłowic podpisano 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który reprezentował Roman Wójcik, Wiceprezes. Ze strony beneficjenta obecni byli: Dawid Kostempski, Prezydent Miasta Świętochłowice oraz Agata Ślęzak, Skarbnik.

– To jeden z przykładów przedsięwzięć mających na celu remediację i rekultywację terenów zdegradowanych przemysłowo. Takich zanieczyszczonych miejsc, jak w Świętochłowicach, jest znacznie więcej na Śląsku i w całej Polsce. Troską Narodowego Funduszu jest przywracanie tych terenów lokalnym społecznościom zarówno z punktu widzenia przyrodniczego, jak i rekreacyjnego, oszczędzając przy tym inne grunty wartościowe przyrodniczo – podkreślił Roman Wójcik, Wiceprezes NFOŚiGW.

Rezultatem zaplanowanych prac ma być oczyszczenie zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w rejonie stawu Kalina, a także odtworzenie biologicznej aktywności tego akwenu.

W tym celu podejmowane będą następujące działania: odcięcie wpływu zanieczyszczeń z rejonu hałdy poprzez zastosowanie ścian szczelnych wokół podstawy hałdy w celu wyeliminowania dalszego napływu zanieczyszczeń; usuwanie osadu dennego i bioremediacja wód zbiornika dla wyeliminowania możliwości wtórnego zanieczyszczenia gruntu wodami ze zbiornika; a także prowadzenie remediacji gruntu z zastosowaniem metod in-situ, bioremediacji i fitoremediacji.

Koncepcja przedsięwzięcia zakłada też posadzenie roślin, budowę ścieżek pieszych i rowerowych oraz obiektów małej architektury, w tym elementów infrastruktury rekreacyjnej związanej z przyszłym przyrodniczym zagospodarowaniem tego terenu.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 9,23 ha dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej, a rekultywacji zostanie poddanych łącznie 10,44 ha terenu.

Dofinansowanie w wysokości 59 258 521,78 zł, Świętochłowice otrzymają z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (typ projektu 1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów). To projekt, który otrzymał największą dotację w ramach drugiego konkursu z działania 2.5. Całkowity koszt śląskiej inwestycji oszacowano na 69 739 277,98 zł.

Zbiornik Kalina powstał przed I wojną światową, w wyniku osiadania terenu spowodowanego eksploatacją płytko zalegających złóż węgla kamiennego. W tamtym czasie można było w nim łowić ryby. W latach 1928-1939 funkcjonował tam również ośrodek rekreacyjny z kąpieliskiem. Do początku lat 50-tych zbiornik był względnie czysty.

Obecnie hałda oraz staw wraz z okolicą wyłączone są z użytkowania, na skutek zanieczyszczenia go przez nieistniejącą już spółkę, prowadzącą działalność na terenie miasta Chorzów, a składującą odpady w rejonie stawu Kalina. Kompleksowa rewitalizacja terenu stawu przywróci okolicy wartości przyrodnicze.

źródło: informacje i zdjęcia materiały prasowe NFOŚiGW 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej