więcej


Zielona gospodarka

Narodowy Fundusz - "odnawialne źródło finansowania" ochrony środowiska (9406)

2011-01-28

Drukuj
27 stycznia br. odbyła się konferencja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej inaugurująca program finansowy „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – GIS.
Konferencję otworzył prezes NFOŚiGW, Jan Rączka oraz Janusz Zaleski – podsekretarz stanu i Główny Konserwator Przyrody.

Janusz Zalewski był niezwykle zadowolony z osiągnięć ograniczenia emisji w Polsce. Powiedział, że tak istotne ograniczenie emisji pozwoliło nam na sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rynkach światowych. – Na dzień dzisiejszy dysponujemy ok. 500 milionami. jednostek i choć trudno powiedzieć o tym, za jakie kwoty zostaną sprzedane, wiemy, że w wyniku dotychczasowych transakcji zyskaliśmy już 80 mln euro. Te pieniądze będą przeznaczane na przedsięwzięcia związane z ochroną klimatu – powiedział minister.

– Termomodernizacja to jeden z najefektywniejszych sposobów na ograniczanie emisji CO2 – powiedział prezes Jan Rączka. – Dziś wystarczy zaledwie 10% środków własnych, by samorządy mogły przeprowadzić nowoczesną termomodernizację budynków publicznych. Mamy jeszcze ok. 3 tysięcy takich obiektów w kraju. Za pozyskane pieniądze starostowie, burmistrzowie, ZOZ-y czy straże pożarne zaoszczędzą na rachunkach za prąd i ogrzewanie co najmniej 1/3 .

Głównym punktem konferencji było zawiadomienie, że już na przełomie marca i kwietnia ruszy nabór wniosków na dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „System Zielonych Inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Zakres dofinansowania obejmie zmianę wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych standardach efektywności energetycznej służące do ocieplenia obiektu, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, wprowadzenie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo będzie można otrzymać środki na wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

Beneficjentami funduszu będą jednostki samorządu terytorialnego, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoły wyższe, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe oraz kościoły.

Dofinansowanie będzie funkcjonować w formie dotacji w wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych (fundusz GIS) oraz pożyczki w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych (środki NFOŚiGW).

Fundusze przeznaczone są na przedsięwzięcia o minimalnym koszcie całkowitym: powyżej 2 mln dla pojedynczych projektów oraz powyżej 5mln dla projektów grupowych. Jest to pewnego rodzaju nowość, bo obydwa poprzednie konkursy ogłoszone przez NFOŚiGW wiosną i latem 2010 przeznaczone były dla projektów dużych, których koszt całkowity przekraczał 10 mln. zł.

Oprócz programu poświęconego zarządzaniu energią w budynkach użyteczności publicznej, Narodowy Fundusz jako Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji opracował dotychczas 4 inne programy, które mogą być dofinansowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Dotyczą one m.in. inwestycji związanych z zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej, biogazowni rolniczych, elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę, budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej, zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Pełna lista znajduje się na stronie NFOŚiGW.

KT, ChronmyKlimat.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej