więcej


Zielona gospodarka

Największe spółki giełdowe emitują coraz więcej gazów cieplarnianych (16472)

2013-11-22

Drukuj

emisja3 sxcW ciągu ostatnich czterech lat emisje 50 największych notowanych emitentów gazów cieplarnianych na świecie wzrosły o 1,65%, czyli do 2,54 mld ton, co jest równoważne z rocznymi dostawami energii elektrycznej do 6 mln domów. Zrównoważony charakter inwestycji i zaangażowanie sektora prywatnego w walkę ze zmianami klimatycznymi były kluczowymi tematami spotkania przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Według raportu CDP i PwC analizującego — na wniosek inwestorów finansowych — emisje gazów cieplarnianych ponad 80% największych globalnych spółek wynika, że 10% największych na świecie spółek giełdowych odpowiada za emisje 73% gazów cieplarnianych. Dodatkowo, 50 spośród 500 największych spółek giełdowych na świecie odpowiada za prawie trzy czwarte emisji, wytwarzając 3,6 mld ton gazów cieplarnianych (GHG). W ciągu ostatnich czterach lat, emisje ze strony 50 największych emitentów GHG wzrosła o 1,65%, a więc do 2,54 mld ton, co może być równoważne z wprowadzeniem do użytkowania ponad 8,5 mln samochodów typu pick-up lub rocznym dostawom energii elektrycznej do 6 mln domów. Wśród najbardziej emisyjnych sektorów są przede wszystkim sektory energii, materiałów oraz sektor użyteczności publicznej.

— W wielu krajach można zaobserwować oznaki ożywienia w następstwie globalnego kryzysu gospodarczego. Jednak dowody naukowe i coraz bardziej niebezpieczne zjawiska pogodowe wskazują, że powinniśmy poważnie podchodzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych w dalszym rozwoju gospodarki. Szczególnie istotne jest, by duzi emitenci poprawili swoje wyniki w tym zakresie, a rządy przygotowały większe zachęty dla tego typu działań. Świat korporacji to zbiór zagrożeń i możliwości związanych tym wyzwaniem. Nasz raport to dobry materiał dla przedsiębiorstw, inwestorów i polityków, którzy oczekują informacji o tym, jak największe na świecie firmy mogą przekształcić się w celu ochrony naszego kapitału naturalnego — mówi Paul Simpson, dyrektor generalny CDP.

Są jednak także pozytywne aspekty wynikające z raportu. Raport wskazuje, że firmy, które wykazują silne zaangażowanie w zarządzaniu swoim wpływem na środowisko, generują lepsze wyniki środowiskowe i finansowe. Pokazuje to, że relacje między interesem biznesowym, a dbałością o środowisko naturalne mogą odgrywać kluczową rolę w niedalekiej przyszłości. Chodzi głównie o inwestycje w nowoczesne technologie, tworzenie nowych miejsc pracy, ale również większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów, którzy coraz częściej i chetniej wspierają firmy wdrażające strategie niskoemisyjne. Stworzenie i wdrożenie przez firmy nowych strategii opartych na gospodarce niskoemisyjnej może więc pozytywnie wpłynąć na rozwój i wyniki firmy oraz całej gospodarki.

Podobne wnioski płyną z dyskusji w trakcie konferencji na GPW z udziałem przedstawicieli World Bussiness Council for Sustainable Development, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Lewiatan, CDP, PWC, UN Global Compact Green Cross i Carbon Tracker.

W polskich warunkach — chociaż ciągle zdecydowanie mniej spółek uwzględniania zmiany klimatyczne w swoich długoterminowych strategiach inwestycyjnych — oznacza to istotne szanse dla przedsiębiorstw, które wdrażają strategie zrównoważonego rozwoju i uzasadnioną biznesowo redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Tomasz Niewola, Dyrektor, Europa Środkowa i Wschodnia, CDP
— Kluczowymi elementami, które przyczynią się do ograniczania emisji przez polskie przedsiębiorstwa są: stopniowo przyjmowane najlepsze zachodnioeuropejskie praktyki, oczekiwania inwestorów, którzy w coraz większym stopniu zainteresowani są danymi niefinansowymi publikowanymi przez spółki oraz, przede wszystkim, nowe technologie, innowacje oraz dostęp do finansowania projektów nieskoemisyjnych. Dostęp ten ułatwią fundusze przewidziane w nowej perspektywie budżetowej UE na inwestycje obniżające emisje, oraz środki, które będą udostępniane na ten cel przez międzynarodowe instytucje finansowe takie jak Europejski Bank Inwestycyjny, które już dzisiaj analizują swój portfel inwestycyjny pod kątem wielkości emisji — uważa Tomasz Niewola, dyrektor CDP w Europie Środkowej i Wschodniej.

Dokument "CDP Global 500 Climate Change Report 2013", przygotowany wspólnie przez CDP i PWC, przedstawia najbardziej wiarygodną ocenę zwiększania zaangażowania globalnych korporacji w zakresie zmian klimatycznych. Analiza opiera się na danych dotyczących zmian klimatycznych przedstawionych przez 389 spośród 500 największych spółek należących do indeksu Global 500.

Raport prezentuje także:

— 50 największych globalnych emitentów oraz 5 największych emitentów w każdym sektorze
— obszary największych możliwości zwiększenia odporności spółek na zmiany klimatyczne i regulacyjne poprzez uzasadnioną biznesowo redukcję ilości emitowanego dwutlenku węgla
— coroczne rankingi przedsiębiorstw. Performance index (CPLI) wyróżnia spółki, wdrażające optymalną strategię klimatyczną i właściwe podejście do redukcji emisji. Disclosure Index (CDLI) w skali 1 do 100 wyróżnia spółki, które w najbardziej przejrzysty sposób informują o wielkości emisji i strategii dotyczącej zmian klimatycznych.


źródło: CDP

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej