więcej


Zielona gospodarka

Nabór wniosków w ramach programu „Współfinansowanie poprzez WFOŚIGW przedsięwzięć inwestycyjnych..." (10380)

2010-04-27

Drukuj
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego p.n.: „Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE”.
Wnioski można składać do dnia 14.06.2010 r. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Wsparcie wfośigw dla projektów UE"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 0-22 45 90 420 bądź pod adresem e-mail: m.woźniak@nfosigw.gov.pl

Wnioski powinny być opracowane zgodnie z programem priorytetowym „Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE”.
 

źródło: NFOŚiGW
www.nfosiwg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej