więcej


Zielona gospodarka

Na niebezpieczne chemikalia nie ma szczepionki. Kampania PYTAJ O CHEMIĘ. (21328)

2020-05-22

Drukuj
galeria

Epidemia koronawirusa zamknęła nas w domach na wiele tygodni. Nasze mieszkania to miejsca, gdzie czujemy się bezpieczni. Niestety toksyczne substancje chemiczne w produktów, którymi otaczamy się na co dzień, oddziałują na nas latami i nie ma na nie szczepionki.

Ubrania, obuwie, naczynia kuchenne, akcesoria sportowe, meble, dywany, elektronika… wszystkie te produkty mogą zawierać tzw. SVHC, czyli substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Są to chemikalia, które Europejska Agencja Chemikaliów, oceniła jako zaburzające gospodarkę hormonalną, rakotwórcze, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie realizuje kampanię „PYTAJ O CHEMIĘ”, której celem jest wzrost świadomości na temat szkodliwych substancji chemicznych oraz większa transparentność w produkcji. Kampania skierowana jest do konsumentów, producentów i sprzedawców sieci detalicznych.

Aplikacja na smartfony

Pod koniec tego roku Fundacja wprowadziła na rynek bezpłatną aplikację mobilną „Pytaj o Chemię”, połączoną z bazą danych, dzięki której, skanując kod kreskowy produktu, każdy konsument może zapytać producenta, czy w jego wyrobie znajdują się szkodliwe chemikalia. Aplikacja pomaga tez firmom, które mogą umieszczać dane o swoich wyrobach w bazie.

Firma ma obowiązek udzielenia klientowi informacji na temat obecności potencjalnie szkodliwych substancji w składzie każdego produktu. Tylko że nikt o tym nie wie. Czyli jest prawo, ale nikt z niego nie korzysta. Aplikacja „Pytaj o chemię" ma pomóc ludziom w łączeniu się z producentem w prosty sposób i uzyskaniu - po jednym kliknięciu - potrzebnych informacji. Aplikacja ma również być czynnikiem nacisku na firmy, które stosują w swoich wyrobach szkodliwe substancje, i które - na skutek lawiny pytań - zdecydują się zastąpić je bezpieczniejszymi odpowiednikami - mówi Maria Huma, prezeska Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.

Kampania pytaj o chemię

Kampania „PYTAJ O CHEMIĘ” koncentruje się na zwiększaniu świadomości konsumentów w kwestii zawartości SVHC w wyrobach, by umożliwić im podejmowanie odpowiedzialnych decyzji zakupowych, a także dostawców, by wypełnili obowiązek informowania wynikający z REACH. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem międzynarodowej kampanii LIFE AskReach i wraz z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz organami władzy z 13 krajów Unii Europejskiej zaprasza do współtworzenia bazy danych, z której korzystać będą konsumenci na terenie Unii Europejskiej. Jednym z celów działania międzynarodowego konsorcjum, do którego należy Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, jest udoskonalenie procesów komunikacyjnych w łańcuchach dostaw, zmierzających ostatecznie do zastępowania SVHC w wyrobach substancjami nieszkodliwymi.

Jednym z beneficjentów kampanii są polscy przedsiębiorcy, którzy dzięki włączeniu w kampanię, mogą w prosty sposób spełnić swój obowiązek informacyjny wobec swoich klientów. Ramy prawne tworzy unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów. Udział w kampanii i korzystanie z narzędzi są bezpłatne.

SVHC – co to jest?

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) to m.in. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną czy mające istotny Wpływ na środowisko. Unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów przewiduje obowiązek informowania o zawartości SVHC. Jeśli zawartość tych substancji w wyrobie przekracza stężenie 0,1%, każdy dostawca w łańcuchu dostaw musi przekazać informację o tym każdemu komercyjnemu odbiorcy wyrobu. Konsumenci mają prawo do uzyskania takich informacji na życzenie, tak by mogli dokonywać świadomych decyzji zakupowych.

 

Źródło: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej