więcej


Zielona gospodarka

Myślisz globalnie - działaj środowiskowo (10187)

2011-03-03

Drukuj
Wzmocnienie zielonej gospodarki i międzynarodowego zarządzania środowiskiem postulowali ministrowie środowiska zebrani na 26 sesji Rady Zarządzającej UNEP oraz Globalnego Forum Ministrów Środowiska w Nairobi. Polska będzie prowadzić przygotowania do kolejnego największego globalnego szczytu poświęconego powiązaniu gospodarki i środowiska, który odbędzie się w Brazylii w 2012 r. 
Podczas szczytu w Nairobi ministrowie środowiska podkreślali m.in. wagę zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz potrzeby wdrożenia nowoczesnych instrumentów finansowych dla zielonej gospodarki. Podczas trwającego od 21do 24 lutego br. 26. posiedzenia Rady Zarządzającej UNEP (United Nations Environmental Programme) oraz Globalnego Forum Ministrów Środowiska (GMEF) zapadło także szereg strategicznych dla globalnej polityki środowiskowej decyzji.

Postanowiono m.in., że w drugiej połowie 2011 roku, podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, odbędzie się pierwsze spotkanie Międzyrządowej naukowo-politycznej platformy w sprawie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych (IPBES). Platforma ma pełnić podobną rolę do tej, jaką pełni Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC), czyli stać się szerokim forum naukowej debaty na temat różnorodności biologicznej oraz dostarczać politykom rekomendacji do podejmowania strategicznych decyzji.

W Nairobi podjęto 17 decyzji m.in. w sprawie chemikaliów i ich negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie, gospodarki odpadowej, Międzynarodowego Zarządzania Środowiskiem (IEG), oceny stanu środowiska na świecie, ochrony oceanów, promocji współpracy Południe – Południe w zakresie rozwoju różnorodności biologicznej, Programu Systemu Monitoringu Środowiska Wodnego, 10-letniego Ramowego Programu zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji, wzmocnienia międzynarodowej współpracy w przypadku sytuacji kryzysowych. Przyjęto ponadto Program Pracy na lata 2012–2013 wraz z budżetem oraz przyjęto decyzje dotyczące restrukturyzacji GEF oraz zarządzania funduszami powierniczymi, a także postanowienie dotyczące Międzynarodowych Ram Zarządzania Środowiskiem, która będzie miała wpływ na proces prowadzący do konferencji Rio+20.

Zielona gospodarka wraz z instytucjonalnymi ramami zrównoważonego rozwoju to także dwa wiodące tematy konferencji Rio+20, która odbędzie się w Brazylii w 2012 roku. Rio+ 20 będzie największym od czasów Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. globalnym zgromadzeniem na temat ochrony środowiska. W trakcie polskiej Prezydencji będą trwały istotne prace przygotowawcze do tego światowego wydarzenia.

26. sesja Rady Zarządzającej UNEP wraz z Globalnym Forum Ministrów Środowiska stanowiła najważniejsze spotkanie ministrów ds. środowiska państw UE i pozaunijnych przed objęciem przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE. W tegorocznej sesji Rady Zarządzającej UNEP oraz Globalnego Forum Ministrów Środowiska uczestniczyli ministrowie z krajów UE m.in. z: Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz kilkunastu krajów spoza UE, w tym z USA, Kanady, Japonii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji, Indii, Południowej Afryki, Brazylii, Indonezji.

UNEP jest jedyną agencją ONZ do spraw środowiska. Raz do roku odbywa się sesja Rady Zarządzającej lub wymiennie sesja specjalna, podczas których zapadają kluczowe decyzje w sprawach środowiska mające znaczenie tak w skali globalnej, jak i lokalnej. 


źródło: Ministerstwo Środowiska 
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej