więcej


Zielona gospodarka

MŚ ogłasza polską zieloną (r)ewolucję (12791)

2011-06-20

Drukuj

Trwa ofensywa polskich zielonych technologii na rynki zagraniczne. Ministerstwo Środowiska ogłasza listę nowych liderów GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii. Kapituła konkursu wyłoniła aż siedemnaście rozwiązań z dziedzin prośrodowiskowych, w których możemy mierzyć się z najlepszymi na świecie.

Po sukcesie pierwszej edycji GreenEvo przyszedł czas na wybranie nowych liderów polskich zielonych technologii. Surowa ocena i selekcja zgłoszonych technologii trwała od kilku miesięcy. W tym czasie spośród 36 aplikacji wyłoniono 21 rozwiązań proponowanych przez 19 firm. W maju i czerwcu ich przedstawiciele odbyli szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Środowiska w zakresie międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, technik profesjonalnej prezentacji, technik profesjonalnej sprzedaży oraz instrumentów wsparcia publicznego dla firm. Po obradach i przeanalizowaniu dokumentacji specjalnie powołana, niezależna kapituła konkursu wyłoniła siedemnaście najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych polskich technologii prośrodowiskowych.

Proponowane przez polskie firmy rozwiązania przedstawiają bardzo szerokie spektrum, obejmujące m.in. takie dziedziny jak rozwiązania energooszczędne, odnawialne źródła energii, technologie wodno-ściekowe, rekultywacja jezior, a także technologie wspierające gospodarkę odpadami i ochronę powietrza. Są to m.in. nowatorska metoda unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, hybrydowa suszarnia odpadów ściekowych, sterownik zdalnej kontroli urządzeń elektrycznych czy bezprzewodowy system zasilania ekologicznym ogniwem paliwowym.

– Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jakości zaprezentowanych technologii. W drugiej turze selekcji kapituła odrzuciła tylko jedną firmę. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie firm w projekt GreenEvo i wielki potencjał eksportowy zgłoszonych rozwiązań – podkreśla minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski.

Już od jesieni br. firmy, dysponujące wybranymi technologiami, będą brały udział w międzynarodowej promocji projektu GreenEvo.

Pełna lista liderów oraz wybranych do projektu technologii – tutaj.
 
***

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany, w celu promowania polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma on także pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowaniu ich do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku.

Więcej informacji na www.greenevo.gov.pl


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej