więcej


Zielona gospodarka

Mobilizacja zrównoważonych inwestycji energetycznych na szczeblu lokalnym: Europejski Instrument Miejski (EUCF) (21374)

2020-06-19

Drukuj
galeria

Pierwszy nabór wniosków trwa od 25 maja do 2 października 2020 r. Początkowy okres trwania naboru (2 miesiące) został wydłużony ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią COVID-19.

CEL

Europejski Instrument Miejski (ang. European City Facility - EUCF) ma wspierać samorządy lokalne w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii. Nadrzędnym celem EUCF jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej energii w europejskich miastach i gminach.

WSPARCIE FINANSOWE

W ramach instrumentu EUCF można pozyskać dotację na przygotowanie koncepcji inwestycyjnej w wysokości 60 000 EUR.

KWALIFIKOWALNOŚĆ

Instrument EUCF jest przeznaczony dla samorządów lokalnych oraz ich ugrupowań z 27 krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Wnioskodawcy muszą posiadać formalnie zatwierdzony plan działań na rzecz klimatu lub energii. Może to być SEAP (Plan działań na zrównoważonej energii) / SECAP (Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu) opracowany w ramach inicjatywy Porozumienie Burmistrzów lub inny plan o podobnej ambicji i celach w zakresie klimatu i energii, przynajmniej dla roku 2020. Ponadto wnioskodawcy muszą wykazać polityczne zobowiązanie do opracowania koncepcji inwestycyjnej, o której dofinansowanie wnioskują, poprzez podpisania stosownego listu poparcia. List ten powinien zostać podpisane przez wójta/burmistrza/prezydenta lub innego właściwego przedstawiciela politycznego. Wnioskodawcy muszą zobowiązać się też do udziału w monitorowaniu EUCF. Okres monitorowania wynosi 2 lata, a od podmiotów, które pozyskały dotację, oczekuje się wypełnienia w tym czasie i złożenia dwóch prostych formularzy monitoringowych obejmujących kluczowe dane liczbowe.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

Instrument EUCF finansuje takie działania, jak przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, czy też analizy ryzyka, które są niezbędne do opracowania koncepcji inwestycyjnej. Działania te mogą być realizowane przez pracowników lokalnej administracji lub ekspertów zewnętrznych. Dotacja nie może bezpośrednio finansować samej inwestycji, a jedynie pokrywać koszty mobilizacji zasobów i dostępu do usług prowadzących do opracowania koncepcji inwestycyjnej.

KRYTERIA OCENY

Wnioski będą oceniane z uwzględnieniem 5 kryteriów oceny:

1. Wielkość inwestycji;

2. Oszczędność energii;

3. Struktura zarządzania;

4. Zaangażowanie interesariuszy;

5. Zgodność z celami EUCF.

ZALETY WSPÓLNEGO APLIKOWANIA O DOTACJĘ

Zgodnie z założeniami EUCF zachęca się samorządy lokalne do łączenia sił i zasobów oraz składania wspólnych wniosków, aby zwiększyć ich ambicję oraz szanse na pozyskanie dotacji. Chcesz złożyć wniosek w ramach grupy gmin? Odwiedź naszą stronę internetową i zobacz, co należy wziąć pod uwagę przy składaniu wspólnego wniosku.

CZAS TRWANIA NABORU

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 25 maja 2020 r., o godz. 00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli), a termin ich składania upływa 2 października 2020 r., o godz. 17:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

OCZEKIWANE REZULTATY

Oczekuje się, że instrument EUCF przyczyny się do opracowania szeregu koncepcji inwestycyjnych, w tym np. dokumentów dostarczających inwestorom i instytucjom finansowym informacji niezbędnych do oceny projektu inwestycyjnego.

DALSZE INFORMACJE, WSPARCIE i FAQ

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Przewodnikiem dla wnioskodawców i często zadawanymi pytaniami opublikowanymi na stronie internetowej EUCF. Na stronie dostępne jest też nagranie (tutaj) oraz prezentacja (tutaj) w webinarium dla wnioskodawców. W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt z krajowym ekspertem lub z Centrum pomocy EUCF.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej