więcej


Zielona gospodarka

Minister Kraszewski: ochrona klimatu siłą napędową innowacyjności (10346)

2010-06-02

Drukuj
Rosnąca rola Polski w światowych negocjacjach klimatycznych, wyzwania realizacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz polityka klimatyczna, jako siła napędowa dla gospodarki i innowacyjności – to główne tematy wystąpienia ministra Kraszewskiego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
4000 uczestników, blisko 700 prelegentów oraz kilkadziesiąt sesji i debat panelowych – największa konferencja biznesowa w Europie Środkowej rozpoczęła się 31 maja w Katowicach. W spotkaniu objętym patronatem José Manuela Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej udział bierze prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Wystąpienie prof. Kraszewskiego podczas Kongresu poświęcone było polityce energetycznej i pakietowi energetyczno-klimatycznemu. Minister Kraszewski określił realizację pakietu jako wielkie wyzwanie i wielki wysiłek dla całej Europy, ale szczególnie duży wysiłek dla Polski jako kraju, którego bezpieczeństwo energetyczne opiera się na zasobach węgla. Jako sposoby na poradzenie sobie z tą sytuacją minister Kraszewski wskazał restrukturyzację sektora energetycznego i wprowadzenie nowych, czystych technologii generowania energii i produkcji przemysłowej.

O korzyściach z prowadzenia racjonalnej polityki klimatycznej i energetycznej minister Kraszewski powiedział:

- Działania w zakresie ochrony klimatu są traktowane w wielu krajach jako projekt gospodarczy wspierający innowacyjność, wspierający efektywność energetyczną, zmniejszający zależność od zewnętrznych dostaw energii i surowców, prowadzący do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, dający szansę na nowe miejsca pracy. Taki zorientowany na efektywność, konkurencyjność i rozwój projekt jest potrzebny Polsce. Nie stać nas na pozostanie w tyle.

Minister Kraszewski przywołał, jako przykład takich działań trwający projekt wyłaniania najlepszych polskich zielonych technologii: GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Już w czerwcu wybrani zostaną pierwsi laureaci konkursu, czyli polskie zielone technologie, które poprzez udział w projekcie pokonały część ze swoich barier rozwojowych i są gotowe do promocji na rynkach zagranicznych.

Minister Kraszewski wspomniał także rolę Polski w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych, wzmocnioną od czasu goszczenia przez Polskę w grudniu 2008 r. Konferencji Klimatycznej ONZ – COP 14 w Poznaniu. Prowadzone obecnie negocjacje przybliżają do kolejnej konferencji klimatycznej ONZ w grudniu 2010 r. W przyszłym roku to właśnie Polsce przypadnie reprezentowanie Unii Europejskiej i negocjowanie globalnego porozumienia w imieniu wszystkich państw członkowskich.

- Treścią tych negocjacji nie jest wbrew powszechnej opinii przyjęcie „jedynie słusznego” punktu widzenia na temat przyczyn obserwowanych zmian klimatu. Na globalnym forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu poszukujemy porozumienia w kluczowych dla naszych interesów politycznych i gospodarczych sprawach.

Ochrona klimatu, adaptacja do zachodzących zmian, ochrona bioróżnorodności stały się i z pewnością będą w przyszłości siłą napędową dla innowacyjności, dla postępu w badaniach naukowych, dla wyzwolenia wielu inicjatyw obywatelskich. Będą też warunkowały stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla rozwoju gospodarczego. Polska powinna od zaraz włączyć swoją gospodarkę w proces wypracowywania praktycznych rozwiązań dla przyszłości.

Problematyka ochrony klimatu to nie tylko redukcja emisji CO2. To system wielu działań, które muszą być podejmowane w całej gospodarce. Wyzwania klimatyczne nie są barierą dla rozwoju. Są szansą, impulsem stymulującym innowacyjność. Tworzą warunki dla kreowania nowych rynków zarówno w kraju jak i za granicą. Budując niskoemisyjną, zrównoważoną gospodarkę zyskujemy nie tylko uznanie na arenie międzynarodowej., ale przede wszystkim budujemy podstawy dla przewagi konkurencyjnej, która zaprocentuje już w najbliższej przyszłości. Na naszych oczach dokonuje się zmiana paradygmatu wzrostu gospodarczego na paradygmat efektywnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów.

Tematyka tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego obejmuje analizę najważniejszych problemów globalnej gospodarki, m.in. ekonomiczne i cywilizacyjne wyzwania stojące przed Europą. Tematy, które otworzyły obrady to m.in. nowy ład gospodarczy oraz konsekwencje kryzysu finansowego w Europie i na świecie. Podczas zaplanowanego do 2 czerwca kongresu odbędą się także debaty nt. parków przemysłowych i naukowo-technologicznych i ich perspektyw rozwoju oraz systemu opieki zdrowotnej.

Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej