więcej


Zielona gospodarka

Marnowanie żywności w UE: Miliony ton jedzenia do kosza (20133)

2017-05-18

Drukuj
galeria

Fot. fotolia

88 milionów – tyle ton żywności marnuje się każdego roku w UE, średnio 173 kg na osobę. Jakie sektory są odpowiedzialne za marnotrawstwo? Co robi Unia Europejska, żeby rozwiązać problem? Co mogą zrobić konsumenci, czyli każdy z nas?

Jedzenie jest marnotrawione na każdym etapie produkcji i dystrybucji: w gospodarstwach rolnych, w przetwórniach, sklepach i w domach. Najwięcej odpadów produkują konsumenci (53 proc.), oraz przetwórnie (19 proc.).

Skala problemu mogłaby być mniejsza dzięki kampaniom informacyjnym o rozmiarach, przyczynach i skutkach marnotrawstwa żywności. Badanie Eurobarometru potwierdza, że konsumenci, choć przeważnie czytają etykiety na produktach spożywczych, to ich nie rozumieją.

Marnowanie żywności to też problem etyczny

Wyrzucając jedzenie, marnuje się także surowce potrzebne do jego wyprodukowania: wodę, glebę, godziny pracy, energię i inne. To z kolei przyczynia się do ocieplenia klimatu. Marnowanie żywności odpowiada za 8 proc. gazów cieplarnianych wyemitowanych na skutek działalności człowieka (wg Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, FAO) 4,5 kg dwutlenku węgla jest wydzielane do atmosfery na każdy kilogram wyprodukowanej żywności.

Marnowanie żywności to też problem moralny. 793 mln ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia. W Unii Europejskiej 55 mln obywateli (niemal 10 proc.) było stać w 2014 r. tylko na jeden wysokiej jakości posiłek na dwa dni.

Ograniczenie ilości marnowanego jedzenia

Posłowie Parlamentu Europejskiego proponują działania, które mają doprowadzić, w 2030 roku, do zmniejszenia o połowę 88 mln. ton jedzenia, marnowanego, co roku w UE poprzez ograniczenie restrykcji odnoszących się do darowizn jedzenia oraz do rozwiania wątpliwości dotyczących oznaczeń "daty minimalnej trwałości" i "należy spożyć do".

Rezolucję przyjęto w głosowaniu we wtorek 15 maja br. 623 głosami za, przy 33 głosach przeciw i 20 wstrzymujących się od głosu.

Posłowie wzywają państwa UE do przyjęcia środków umożliwiających zmniejszenie ilości marnowanego jedzenia o 30% do 2025 roku i o 50% do 2030 roku (w porównaniu do 2014), jest to cel wprowadzony przez Parlament do przepisów dotyczących odpadów, przyjętych w marcu b.r.

Władze krajowe oraz zaangażowane strony powinny lepiej edukować konsumentów i pomóc im w zrozumieniu etykiet: "daty minimalnej trwałości" i "należy spożyć do", z naciskiem na fakt, że można jeść produkty po upłynięciu "daty minimalnej trwałości", stwierdzono w tekście.

Posłowie zwrócili się do Komisji Europejskiej o zbadanie powiązania między oznaczeniem daty a zapobieganiem marnotrawieniu żywności.

Ułatwianie darowizn jedzenia

Komisja powinna również zaproponować zmiany w dyrektywie o VAT, w celu autoryzacji zwolnienia darowizn żywności z VAT, dodano w tekście.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), powinien być użyty do finansowania infrastruktury magazynowania i transportu darowanej żywności

Fakty

Ilość jedzenia marnowanego każdego roku w UE oceniono na 88 milionów ton, co wynosi 173 kg rocznie na głowę. Produkcja wyrzucanego jedzenia oraz jego utylizacja prowadzi do emisji CO2, w wysokości 170 milionów ton oraz do zużycia 26 milionów ton zasobów.

Źródło: © Unia Europejska, 2017 - Parlament Europejski


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej