więcej


Zielona gospodarka

Zielony wodór: Przewodnik po kształtowaniu polityki (21632)

2020-12-21

Drukuj
galeria

Ukazało się  opracowanie przygotowane przez Międzynarodową Agencję Energetyki Odnawialnej będące przewodnikiem co do kształtowania polityki w zakresie zielonego wodoru. 

W informacji o tym opracowaniu podkreślono, że wodór wytwarzany z odnawialnych źródeł energii zwany zielonym wodorem stał się kluczowym elementem umożliwiającym osiągnięcie zerowej emisji netto w przemyśle ciężkim i transportu. Podjęte zobowiązania do uzyskania neutralności klimatycznej przez rosnącą liczbę rządów powoduje, że , zielony wodór zaczął nabierać znacznie dzięki nisko kosztowej energii elektrycznej, ciągłym ulepszeniom technologicznym czy korzyściom płynącym z większej elastyczności systemu energetycznego.

W opracowaniu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej przedstawiono główne bariery, które hamują rozwój zielonego wodoru, oraz polityki niezbędne do ich pokonania. Pokazano w nim jak ożywić sektor zielonego ekologicznego wodoru jako kluczowego czynnika umożliwiającego transformację energetyczną na poziomie krajowym lub regionalnym.

Wg tej Agencji kluczowe filary tworzenia polityki dotyczącej zielonego wodoru obejmują:

  • Krajową strategie dotycząca wodoru. Każdy kraj powinien ustalić własny poziom ambicji w zakresie wodoru, ustalić kwotę wymaganego wsparcia i przedstawić odniesienie do rozwoju wodoru dla prywatnych inwestycji i finansowania.
  • Ustalanie priorytetów w polityce. Zielony wodór powinien mieć szeroki zakres zastosowań końcowych. W polityce niezbędnym jest zidentyfikowanie zastosowania wodoru, które zapewniają najwyższą wartość.
  • Gwarancje pochodzenia. Emisje dwutlenku węgla powinny być ujęte w całym cyklu życia wodoru. Systemy pochodzenia muszą zawierać przejrzyste etykiety dla wodoru i produktów wodorowych, aby zwiększyć świadomość konsumentów i budować zainteresowanie.
  • System zarządzania i polityki włączające. Ponieważ zielony wodór staje się głównym nurtem, polityki powinny obejmować jego integrację z szerszym systemem energetycznym. Aby zmaksymalizować korzyści, należy zaangażować społeczeństwo obywatelskie i przemysł.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej przewiduje w kolejnych opracowaniach omówienie całych łańcuch wartości wodoru, dostarczając wytyczne dla poszczególnych sektorów dotyczące projektowania i wdrażania polityki w zakresie zielonego wodoru.

Przewodnik po angielsku dostępny jest pod linkiem

https://www.irena.org/publications/2020/Nov/Green-hydrogen

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej