więcej


Zielona gospodarka

Maj miesiącem wyczekiwania – łagodny spadkowy trend prawdopodobnie będzie kontynuowany (14411)

2012-06-11

Drukuj

W maju średnie ceny uprawnień EUA straciły na wartości prawie 12 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ich ceny zawierały się w przedziale 6,27-7,12 euro, osiągając miesięczne maksimum na pierwszej sesji oraz minimum – na ostatniej.

Pomimo znacznej amplitudy zmiany cen, która w maju wyniosła 0,85 euro, współczynnik zmienności określający przebieg ich kształtowania w skali miesiąca osiągnął niską wartość 3,12 proc. Skokowe zmiany cen można było zaobserwować jedynie w trzech pierwszych oraz trzech ostatnich dniach miesiąca. Pierwszy spadek spowodowany był zwiększeniem niepewności na rynkach w związku z wyborami prezydenckimi we Francji oraz parlamentarnymi w Grecji, natomiast spadki cen na rynkach kasowych w ostatnich dniach maja wynikały ze zbliżającego się terminu wyłączenia europejskich rejestrów.

Taki sam kierunek zmian miały ceny uprawnień CER, z tą różnicą, że ich wartość zmalała jedynie o 7,58 proc. Odzwierciedleniem różnic tempa spadków cen poszczególnych uprawnień był systematycznie zawężający się spread cenowy, który na ostatniej sesji wyniósł 2,81 euro. W ciągu 22 dni sesyjnych na europejskich giełdach spotowych przehandlowano łącznie 3,065 mln EUA oraz 1,751 mln CER, co jest wynikiem gorszym o 6 proc. w porównaniu w kwietniem.

Poza zmianami politycznymi na arenie europejskiej na kształtowanie się cen uprawnień miało wpływ podawanie do publicznej wiadomości szacunków Komisji Europejskiej o nadwyżce uprawnień na rynku w ilości zbliżonej do 900 mln, jak również dane dotyczące zweryfikowanych emisji za rok 2011 znacznie poniżej oczekiwań.

Czynnikiem, który nie stymulował wzrostu a wręcz przeciwnie, mógł pogłębiać spadki cen na rynkach spotowych był zbliżający się termin wstrzymania działalności europejskich rejestrów. Zgodnie z oświadczeniem Komisji Europejskiej ze względu na uruchamianie wspólnotowego rejestru EUTL, od 1 do 20 czerwca posiadacze rachunków zostaną pozbawieni możliwości przesyłania uprawnień. O ile na rynki terminowe, niewymagające natychmiastowej dostawy uprawnień, taka informacja nie miała większego wpływu, to na giełdach kasowych wielu inwestorów, kierując się zasadą trzymania w portfelu tylko płynnych aktywów, zdecydowała się na sprzedaż uprawnień.

Jak co miesiąc do publicznej wiadomości został podany raport dotyczący sprzedaży uprawnień pochodzących z NER300, co przyczynia się do wzrostu nadwyżki jednostek w obiegu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach giełda Bluenext zareagowała na te informacje delikatnymi spadkami. Zgodnie z zapowiedziami Europejski Bank Inwestycyjny wprowadził na rynek kolejne 20,5 mln uprawnień osiągając przychód 154 mln euro.

Mając na uwadze ograniczenia w dokonywaniu transferu uprawnień, jakie czekają przedsiębiorstwa w czerwcu, a co za tym idzie wstrzymanie handlu spotowego, predykcja poziomów cenowych w najbliższym okresie jest znacznie utrudniona. Handel uprawnieniami skupi się głównie na rynku terminowym, gdzie obecne ceny najbardziej płynnych kontraktów terminowych są jedynie o 0,27 euro wyższe od poziomu wsparcia 5,99 euro. Bez radykalnych decyzji ze strony Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia nadpodaży prawdopodobne wydaje się utrzymanie trendu spadkowego i przełamanie kwietniowego poziomu wsparcia. Duże znaczenie dla rynków europejskich, w tym rynku carbon, będą miały zaplanowane na 17 czerwca kolejne wybory parlamentarne w Grecji. Uspokojenie nastrojów politycznych w Europie może dać sygnał do odbicia się cen uprawnień.

Autorem komentarza jest dr Juliusz Preś, członek zarządu Domu Maklerskiego Consus SA.


źródło: Consus

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej