więcej


Zielona gospodarka

List otwarty do premiera Donalda Tuska w sprawie decyzji Rady UE ds. Środowiska (14058)

2012-03-08

Drukuj

logo_Koalicja_KlimatycznaList otwarty w sprawie stanowiska Polski do unijnej mapy drogowej dojścia do gospodarki niskowęglowej do 2050 roku.

Szanowny Panie Premierze,

W związku z planowanym na 9 marca br. spotkaniem Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska, które będzie dotyczyło między innymi "Mapy drogowej dojścia do gospodarki niskowęglowej do 2050 r.", zwracamy się do Pana Premiera z apelem o nie blokowanie przyjęcia przez UE bardziej ambitnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Powstrzymanie spowodowanych działalnością człowieka zmian klimatu stanowi największe wyzwanie ekologiczne i polityczne XXI wieku. Jak wskazują badania, ponad 90% Polaków jest w pełni świadoma, że za zmiany klimatu odpowiada człowiek. Jednocześnie 2/3 społeczeństwa uważa, że rząd polski powinien im przeciwdziałać! Odpowiedzialność tę dobrze rozumie większość europejskich przywódców podejmujących w swoich krajach działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Właśnie takiej postawy oczekuje od Pana Premiera polskie społeczeństwo.

Komisja Europejska przygotowując Mapę drogową kierowała się jednak nie tylko troską o ochronę klimatu. Europa widzi w walce o klimat także olbrzymią szansę na dynamiczny rozwój gospodarczy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności naszych przedsiębiorstw na rynku światowym oraz ochronę zdrowia. Odcięcie się od proponowanej polityki może doprowadzić do utworzenia Europy "dwóch prędkości", przeciwko której tak zdecydowanie walczył Pan podczas negocjacji pakietu fiskalnego UE.

Odrzucenie "Mapy drogowej dojścia do gospodarki niskowęglowej do 2050 r." byłoby tym bardziej niezrozumiałe, że ochrona klimatu oznacza wymierne korzyści dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska. To szansa na rozwój innowacyjnych technologii, modernizację infrastruktury energetycznej oraz tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw, a dzięki temu także setek tysięcy nowych, trwałych miejsc pracy. To również szansa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez oraz uniezależnianie się od importu surowców energetycznych. Według opublikowanego pod koniec stycznia bieżącego roku raportu Komisji Europejskiej, kondycja finansowa naszego państwa poprawi się dzięki zwiększeniu celu redukcji gazów cieplarnianych powyżej poziomu 20% do 2020 roku.

Nasz kraj ma dostęp do różnych środków wspierających budowę gospodarki niskoemisyjnej. Dodatkowo, Komisja Europejska proponuje, aby 20% budżetu Funduszu Spójności na lata 2014-2020 było przeznaczone na działania związane z budowaniem gospodarki niskowęglowej. Negocjacje nad nowymi ramami finansowymi będą się toczyły do końca 2012 roku, równocześnie z pracami nad przyjęciem Mapy drogowej. W interesie Polski jest powiązanie tych kwestii i otwarcie się na rozmowy w sprawie zwiększenia celów redukcyjnych oraz negocjowanie wyższego wsparcia dla ich realizacji w naszym kraju.

W naszej opinii zablokowanie przyjęcia konkluzji Rady na temat "Mapy drogowej dojścia do gospodarki niskowęglowej do 2050 r." byłoby działaniem godzącym w interesy polityczne i gospodarcze Polski, sprzecznym z poglądami społeczeństwa oraz szkodzącym polskiemu środowisku. Uważamy, że byłoby to bardzo poważny błąd polityczny, na który Pana rząd nie może sobie w aktualnej sytuacji gospodarczej pozwolić.

 

Pobierz plik PDF:

 

źródło: Koalicja Klimatyczna

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej