więcej


Zielona gospodarka

Które miasta dołączyły do grona zwycięzców konkursu Eco-Miasto? (21505)

2020-10-01

Drukuj
galeria

21 września br. podczas Międzynarodowej Konferencji Eco-Miasto 2020. Energia zmian poznaliśmy laureatów 7. edycji konkursu Eco-Miasto. Jury konkursowe wyłoniło 10 miast, które nagrodzono za prośrodowiskowe działania. Przyznano także nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu. Za co nagrodzono poszczególne miasta?

Kraków, Jaworzno, Bydgoszcz, Aleksandrów Łódzki, Wrocław, Kędzierzyn-Koźle, Gdynia, Jarocin, Gdańsk oraz Polkowice – oto laureaci 7. edycji konkursu Eco-Miasto. Miasta te nagrodzono w kategoriach gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zieleń miejska, gospodarka odpadami oraz zrównoważona mobilność. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostały dwie nagrody – jedna dla ośrodków z liczbą mieszkańców poniżej 100 tys., druga dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Projekt Eco-Miasto od lat docenia starania polskich miast na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jego inicjatorem jest Ambasada Francji w Polsce, a organizatorem Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Teraz Środowisko. W zakończonej właśnie już 7. edycji łącznie do konkursu zgłosiło się 59 miast z 14 województw. Przesłano 90 zgłoszeń, spośród których ponad 60 proc. przesłały samorządy liczące mniej niż 100 tys. mieszkańców. – Konkurs pokazuje, że dzięki lokalnym inicjatywom możemy działać razem na rzecz ochrony planety. Dotąd wzięło w nim udział ponad 100 miast z całej Polski. Powodem tak dużego zainteresowania jest chęć wymiany doświadczeń w obliczu aktualnych wyzwań w dziedzinach takich jak, gospodarka odpadami, gospodarka wodna czy efektywność energetyczna. Pozytywne działania zataczają coraz szersze kręgi - mówił Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce. podczas ceremonii wręczenia nagród w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

W jakich kategoriach nagrodzono poszczególne miasta? Jakie działania doceniono?

W kategorii gospodarka wodna nagrodzono Kraków oraz Jaworzno. Oba miasta zostały docenione za  kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej oraz na rzecz ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej. Kraków stawia też na zwiększanie powierzchni retencyjnej oraz intensywną edukację mieszkańców. Jaworzno wyróżniło się z kolei m.in. zaangażowaniem w projekt badawczo-naukowy, którego celem jest dostarczenie wiedzy na temat usuwania farmaceutyków ze ścieków komunalnych w taki sposób, by procesom tym nie towarzyszyło powstanie substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka.

Zwycięzcami w kategorii zieleń miejska zostały Wrocław oraz Kędzierzyn-Koźle. Jury doceniło m.in. wrocławskie wytyczne dotyczące ochrony drzew na terenach inwestycyjnych i zaangażowanie szkół w zwiększanie powierzchni retencyjnej na boiskach. Kędzierzyn-Koźle wyróżnia natomiast analityczne podejście do rozwoju zieleni, wraz z analizą gatunkową pod kątem zwiększenia różnorodności biologicznej, dzięki czemu tereny zieleni stanowią ponad 55 proc. powierzchni miasta.  

W kategorii efektywność energetyczna jury konkursowe nagrodziło Bydgoszcz oraz Aleksandrów Łódzki. Doceniono realizację projektów zmierzających do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w obu miastach. Jury pozytywnie oceniło montaż instalacji OZE na różnorodnych obiektach, od szkół przez baseny po Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów. Uwadze nie umknęły także szerokie działania w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej czy monitoringu zużycia energii.

Laureatami w kategorii gospodarka odpadami zostały Gdynia oraz Jarocin. Jury konkursowe pozytywnie oceniło działania obu miast, których realizacja przyczyniła się m.in. do podniesienia poziomu edukacji mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami. Jury pozytywnie oceniło wdrożenie aplikacji mobilnej za pomocą której, mieszkańcy Gdyni mogą zgłaszać niepożądane zdarzenia napotkane w przestrzeni miejskiej oraz montaż instalacji OZE na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie.

Zdobywcami lauru 7. edycji Eco-Miasta w kategorii zrównoważona mobilność zostały z kolei Gdańsk oraz Polkowice. Oba miasta doceniono m.in. za popularyzację transportu miejskiego oraz ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta. Gdańsk ma w swojej flocie aż 32 proc. samochodów elektrycznych i rozbudowuje sieć ogólnodostępnych punktów ładowania. Polkowice zaś, poza bezpłatną komunikacją, aplikacją motywującą do ruchu rowerowego, podjęły kompleksowe przygotowania służące stworzeniu lokalnej strategii mobilności. 

- W konkursie Eco-Miasto, co roku nagradzamy tych, którym realnie zależy na wysokiej jakości życia mieszkańców. To praktycy, którzy realizują innowacyjne i dostosowane do potrzeb zwykłych ludzi projekty. Problemy, z którymi zmagają się społeczności lokalne są uniwersalne, jednak rozwiązania miast nagradzanych w konkursie Eco-Miasto to nowatorskie propozycje łączące najnowsze technologie z działalnością edukacyjną i skutecznymi pomysłami aktywizacji mieszkańców - mówi Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Specjalne wyróżnienie Ministra Klimatu

Działania podejmowane przez miasta biorące udział w konkursie docenione zostały także przez ministra klimatu Michała Kurtykę. Spośród przesłanych formularzy konkursowych specjalne wyróżnienie Ministra Klimatu za za podejmowanie aktywności na rzecz rozwoju nisko- i zeroemisyjnego transportu w mieście, w tym zainicjowanie działań na rzecz opracowania Strategii rozwoju elektromobilności, przyznano Polkowicom, które równocześnie zdobyły tytuł laureata 7. edycji konkursu Eco-Miasto w kategorii mobilność zrównoważona dla miast poniżej 100 tys. mieszkańców.

Audyty energetyczne, wyjazdy studyjne, ławeczka solarna i elektryczny samochód

Zwycięskie miasta prócz statuetki, będą mogły także przez rok, we wszystkich swoich materiałach i kanałach promocyjnych, posługiwać się oficjalnym tytułem i logotypem laureata 7. edycji konkursu Eco-Miasto. To jednak nie wszystko. Dzięki zaangażowaniu partnerów strategicznych projektu Eco-Miasto – Renault Polska, Ceetrus Polska, Fundacja Veolia Polska oraz BNP Paribas Bank Polska - przyznane zostały także nagrody specjalne.

BNP Paribas Bank Polska przyznał nagrodę w postaci voucherów na przeprowadzenie bezpłatnych audytów energetycznych. Audyty, służące zwiększeniu efektywności energetycznej budynków, przewidziano dla wszystkich 10 laureatów wyłonionych przez jury konkursowe 7. edycji konkursu Eco-Miasto.

Przedstawiciele samorządu Wrocławia, w ramach nagrody specjalnej ufundowanej przez Ceetrus Polska, będą mieli okazję zapoznać się z jedną z zagranicznych inwestycji firmy. Celem wizyty będzie ukazanie rozwiązań z zakresu wieloaspektowego zagospodarowania terenów miejskich oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Fundacja Veolia Polska w ramach nagrody specjalnej przyznała ławeczkę solarną, która pozwoli odpocząć mieszkańcom Zamościa oraz 10 drzew, które posadzone zostaną w Warszawie. Fundacja doceniła działaniu obu miast w zakresie jakości powietrza oraz edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

Paryskie przykłady najnowszych rozwiązań w dziedzinie mobilności poznają z kolei Gdańsk oraz Polkowice, nagrodzone przez Renault Polska. Oba miasta otrzymają także możliwość użytkowania elektrycznego Renault ZOE przez miesiąc.

Nagroda specjalna Teraz Środowisko

W ramach promocji działań nagrodzonych miast redakcja Teraz Środowisko, współorganizator projektu, przeprowadzi z włodarzami zwycięskich miast wywiady, ukazujące jak od kuchni wygląda zarządzenie miastami w duchu zrównoważonego rozwoju.

Eco-Miasto to ogólnopolski projekt organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa i internetowy dziennik Teraz Środowisko, którego ważną częścią jest konkurs dla polskich miast. Partnerami strategicznymi 7. edycji projektu są , BNP Paribas, Ceetrus, Fundacja Veolia Polska oraz Renault Polska.

Więcej informacji o konkursie i planowanych działaniach na stronie www.eco-miasto.pl oraz w mediach społecznościowych.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej