więcej


Zielona gospodarka

Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (10320)

2010-07-08

Drukuj
Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, realizując zadania wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy1, które dotyczą prowadzenia krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, udostępnia na stronie internetowej  możliwość dokonania rejestracji w krajowej bazie.
Rejestracja w krajowej bazie możliwa jest pod adresem: www.krajowabaza.kobize.pl

Ustawa nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku kalendarzowego, raportu za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja. W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego jest prowadzący instalację.

Pierwszy raport należy sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy za rok 2010 r. w terminie do końca lutego 2011 r. W związku z powyższym niezbędne jest utworzenie konta w Krajowej bazie. Aby zapewnić sprawne i skuteczne przejście ścieżki rejestracyjnej, już dziś Krajowy ośrodek zapewnia możliwość zarejestrowania się i utworzenia konta w Krajowej bazie.

Przypisy:
1. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.)

źródło: KASHUE - Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
www.kashue.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej