więcej


Zielona gospodarka

Konferencja XII Eko wyzwania - Jak miasta wspierają mieszkańców, lokalny biznes już za Nami (21531)

2020-10-16

Drukuj
galeria

Mimo pandemii,konferencja zgromadziła ponad 100 osób, przedstawicieli firm, samorządów i nauki oraz NGO zainteresowanych dyskusją o możliwościach ratowania miast, naszej planety przed zbliżającą się katastrofą ekologiczną.

Mottem konferencji będą mocno wybrzmiałe podczas dyskusji słowa prof. dr hab. Szymona Malinowskiego, który powiedział:

"Dziś ludzie często mylą wzrost z rozwojem, używając tych słów zamiennie. Żyjemy na małej planecie i nie możemy sobie pozwolić na wzrost w żadnym aspekcie, nie mamy na to miejsca. Ale rozwój jest bardzo ważny i to w nim powinniśmy się doskonalić"

Konferencja gościła jak zwykle najważniejszych samorządowców z Dolnego Śląska, autorytety w dziedzinie zmiany klimatu, oszczędzania wody oraz zaangażowanych uczestników, tj prezesów i dyrektorów firm, urzędników, szefów instytucji i naukowców.

Wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada w swoim wystąpieniu, przybliżył uczestnikom forum, pomysły i działania Wrocławia w kształtowaniu ekologicznych postaw, zarówno w zakresie finansowym, jak i edukacyjnym. Wspomniał o flagowych projektach, takich jak „Złap deszcz” czy „Zmień piec”, 

o udostępnianiu kompostowników, zwolnieniu z podatku od nieruchomości podłączonych m.in. do instalacji fotowoltaicznej czy mapie potencjału solarnego,
a także o szerokich działaniach edukacyjnych w zakresie zero waste, w ramach kampanii #Wrocław Nie Marnuje..

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej postawił sprawę bardzo ostro.

”Nie mamy już czasu ani rezerwy na strategię, obmyślanie systemowego działania, teraz trzeba mówić – sprawdzam –Jeśli teraz czegoś nie zrobimy, następnych pokoleń, po prostu nie będzie!”
Prezydent mówił także o uchwale stop plastik w Wałbrzychu, która mimo, że nie poparta niestety przez zarząd województwa to sprawia, że w Wałbrzychu strumień plastiku jest coraz mniejszy. Podkreślał także rolę współpracy samorządów w zakresie dekarbonizacji w regionie wałbrzyskim.

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski podkreślał liczne działania miasta Legnica na polu ekologicznym, wśród tych działań na szczególną uwagę zasługują działania Legnicy na rzecz pszczół a także organizowany od kilu lat Dzień Działkowca i Pszczelarza , pro ekologiczny event, który angażuje całe rodziny i przyciąga mieszkańców.

Prezydent Legnicy mówił także:

”Trzeba skupić się na działaniach, które prowadzą do tego, aby każdy Polak powinien czuć potrzebę ekologicznych działań, musimy pracować nad zmianą świadomości, aby ekologiczne rozważania nie były tylko oczekiwaniem na dofinansowanie”.

Najwięcej emocji wywołały jak zwykle dyskusje panelowe, w których rozmawialiśmy o wspieraniu ekologicznych postaw przez miasta oraz firmy. Paweł Karpiński, radny Rady Miasta Wrocław oraz przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, twierdzi, że samorządy są bardzo istotnym elementem w walce ze zmianami klimatu i w adaptacji do tych negatywnych zmian, ponieważ są blisko ludzi.

Mogą więc działać poprzez inwestycje infrastrukturalne oraz edukować i kształtować właściwe postawy mieszkańców. Jednak zmiany klimatu są procesem globalnym a samorządy działają w zbyt małej skali i w rozproszony sposób.

„Problem zmian klimatu wymaga globalnych działań - koordynacji całej ludzkości na celu, który pozwoli nam przeżyć jako gatunkowi. Ogromną rolę może tu pełnić ONZ, UE ale także liderzy największych religii - w kształtowaniu pro środowiskowych postaw ludzkości”- mówił Karpiński.

W dyskusji wybrzmiało także, że bardzo istotne jest również, aby władze takich krajów jak Polska brały pod uwagę opracowania naukowe i nie negowały istnienia postępującego procesu zmian klimatu.

Jest to szczególnie ważne w kwestii koniecznych zmian prawa krajowego oraz kształtowania polityki surowcowej, energetycznej i transportowej w Polsce. Te zmiany prawno-organizacyjne są również konieczne dla ich skutecznej implementacji przez samorządy, w przypadku których rząd polski sprawia wrażenie, że z nimi walczy w kwestiach klimatycznych zamiast wzmacniać ich działania.

Dr Maciej Zathey rewolucyjnie przekonywał, że nie popiera pojęcia adaptacji miast do zmiany klimatu i że należy iść krok dalej, aby postawić na przeciwdziałania, na obronę a nie tylko adaptację. Chodzi o to, aby mieszkańcy miast mieli świadomości że swoimi decyzjami, wyborami konsumpcyjnymi, preferencjami, mają konkretny wpływ na długość i jakoś życia kolejnych pokoleń na ziemi.

Dyrektor Instytutu Terytorialnego wypowiadał się także na temat m.in. polityki antysmogowej i jej znaczenia dla polityki ochrony klimatu. Prowokacyjnie mówił, na temat paliw kopalnych, energii elektrycznej, produkcji masowej jako narzędziach samozagłady.

Gościem honorowym konferencji był bohater filmu „Można panikować„ profesor Szymon Malinowski, który zwłaszcza w dyskusji prezentował pomysł karania samorządów i firm ale także obywateli za wszelkie działania, które szkodzą naszej placecie. Jego zdaniem tylko takie radykalne rozwiązanie sprawia, że świat uda się uratować przed katastrofą klimatyczną.

"Przez działalność człowieka, może się teraz zdarzyć w ciągu 100 lat to, co zdarzyło się wcześniej w ciągu 50 tys. lat. Ludzkość prowadzi jedyny w swoim rodzaju eksperyment, pytanie przed którym stoimy, to czy potrafimy odzyskać kontrolę nad tym eksperymentem".

Gościem specjalnym była także dr Sylwia Horska-Schwarz, która mówiła o roli wody w adaptacji do zmiany klimatu. Doktor zaczęła od uświadomienia nam, że aż 36% wody marnujemy na spłukiwanie toalet, bo korzystamy z nieekonomicznych i nie ekologicznych systemów oraz że zmiany klimatu mają wpływ na cenę pietruszki. Zmiana klimatu to nie tylko susze ale brak śniegu, który powoduje, że w rzekach jest mniej wody.

„Trzeba myśleć o globalnych rozwiązaniach w gospodarowaniu wodą, nie wystarczą przydomowe zbiorniki deszczu, nowy inwestor powinien być zobowiązany do budowania zbiorników retencyjnych".

Partnerem głównym konferencji XII Eko Wyzwania było MPWiK Wrocław (https://mpwik.wroc.pl/), które swoim udziałem przekonało wszystkich, nawet największych sceptyków, do picia wrocławskiej kranówki, która na konferencji serwowana była z miętą, cytryną i zielonym ogórkiem. Dzięki wystąpieniom MPWiK, mogliśmy się dowiedzieć, że jakość produkowanej wody jest stale monitorowana zarówno przed ujęciem, po każdym etapie uzdatniania jak i w punktach zlokalizowanych na sieci wodociągowej w całym mieście. Każdego dnia pobieranych i badanych jest kilkadziesiąt próbek wody zarówno przez MPWiK jak i przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu. Ujmowana woda poddawana najnowocześniejszym procesom uzdatniania, m.in ozonowaniu i sorpcji, o czym szeroko mówiła Halina Urbańska-Kozłowska, Główny Technolog Wody MPWiK Wrocław. W skutek tych działań wrocławianie mogą pić wodę z kranów, która jest bezpieczna, smaczna i zdrowa. W stolicy Dolnego Śląska do picia kranówki, zachęcają także znajdujące się w wielu miejscach miasta zdroje uliczne, które są wyposażone w poidełka umieszczone na różnych wysokościach, dzięki czemu mogą z nich korzystać także osoby z niepełnosprawnościami i zwierzęta. W dyskusji panelowej udział wziął prezes MPWiK Witold Ziomek, który mówił m.in. o roli edukacyjnej MPWiK i którego pytaliśmy o skuteczność działań uświadamiających i zachęcających wrocławian do picia wody z kranu.

Hydropolis (https://hydropolis.pl/) jest nie tylko dumą dla MPWiK Wrocławia, ale także wzorcowym przykładem jak może w praktyce wyglądać wdrożona strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis porusza różne aspekty wody i jest jednym z ulubionych miejsc spędzania czasu wrocławskich rodzin. To jedyne w Polsce centrum wiedzy o wodzie, które przyciąga turystów z całej Polski i Europy. Hydropolis jest położone na terenie MPWiK Wrocław, w zrewitalizowanym zbiorniku wody czystej. To miejsce z którego każdy wychodzi z dużą dawką zdobytej wiedzy ekologicznej. Zwiedzający pogłębiają swoją wiedzę na temat wody poprzez interaktywne eksponaty, doświadczenia czy warsztaty i właśnie tę różnorodność projektów edukacyjnych prezentowała Wiola Samborska, Menedżerka z CEE Hydropolis, zachęcając do odwiedzenia Hydropolis wszystkich, którzy jeszcze nie byli.


Mazda autem przyszłości – już do nabycia

Partnerem głównym 12 Eko Wyzwań była także Mazda Grupa Wróbel (https://www.mazda-wroclaw-wrobel.pl/), która prezentowała najnowszy model samochodu elektrycznego tj. Mazdę MX- 30. Pierwszy w pełni elektryczny samochód tej marki na 100-lecie istnienia. Na konferencji mogliśmy się dowiedzieć, jaka jest przewaga pojazdów elektrycznych nad innymi; w głównej mierze to ochrona środowiska, realne oszczędności finansowe oraz łatwość poruszania się po mieście (bus pasy, darmowe parkingi). Prognozy gospodarcze jednoznacznie wskazują wzrost udziału samochodów elektrycznych na naszych drogach.

Do roku 2050 na naszych drogach będzie się poruszało aż 300 tys. pojazdów eklektycznych (również hybrydy typu plug-in oraz rozwiązania wodorowe). Obecnie jest ich 7 tys., ale zapotrzebowanie i zainteresowanie klientów stale rośnie. Dąży do ograniczenia emisji CO2 na wszystkich etapach cyklu życia samochodu, tj. od wydobycia surowców, eksploatację produktu oraz jego utylizację. Do roku 2050 zmniejszy emisję CO2 o 90% w stosunku do roku 2010.


Stawiamy na fotowoltaikę

Strefa Energii (https://strefaenergii.com/) jak zwykle edukowała w kontekście fotowoltaiki. Prelegent Jakub Gruca uświadamiał, że ponad 157 tys. ton CO2 dziennie emitują polskie elektrownie węglowe! Nowoczesny wybór to elektrownie słoneczne, które gwarantują własną moc, własny prąd i wpływ na ratowanie świata! Koszt za MWh w przypadku fotowoltaiki jedynie 165 zł w porównaniu z do kwoty aż 540 za MWh w przypadku energii pozyskanej z węgla. Strefa Energii przypominała także o sposobach finansowania nowoczesnych źródeł energii, obowiązują programy: „Ulgi Termomodernizacji”, program „ Mój prąd”, „Energia Plus”.


O gospodarce odpadami nowocześnie i odważnie

Eko Partner-Recykling (http://ekopartner-recykling.pl/), należy do grupy Grupa Econ, która posiada wieloletnie doświadczenie w obrocie odpadami komunalnymi, surowcowymi oraz przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi. Od lat z sukcesami uczestniczy w przetargach publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie całego kraju. Prezes Łukasz Urbańczyk odważnie podsumował trudności z jakimi mierzy się branża odpadowa, podobne argumenty wybrzmiały w dyskusji panelowej,

„Barierą rozwoju rynku jest nieprzewidywalna i niekonsekwentna legislacja, wprowadzane zmiany prawne nie pokrywają się z bieżącymi potrzebami rynku”.

Firma, przy zgodzie obecnych samorządowców podkreśliła także, że niestabilność legislacji negatywnie wpływa na inwestycje niezbędne dla rozwoju rynku przetwarzania odpadów.


Zamiast kompostownika

Eco Future Poland (http://www.ecofuture.co/) przedstawiło innowacyjny proces suszenia, umożliwiający przekształcenie odpadów organicznych w suchą masę w ciągu zaledwie kilku godzin, zmniejszając ich wagę i objętość nawet o 90% oraz obniżając koszty gospodarowania odpadami. Przedstawiono ofertę maszyn suszących, które mogą być wykorzystywane przez firmy każdej wielkości i każdego typu zmagające się z problemem gospodarowania odpadami organicznymi. Firma gwarantuje Zmniejszenie ilości odpadów nawet o 90% np. w restauracjach, na lotniskach, czy w gminie, brak zależności od zewnętrznych zakładów gospodarowania odpadami ,łatwość obsługi (system jednego przycisku), brak brzydkich zapachów oraz dymu, zmniejszenie kosztów transportu i mniejszy ślad węglowy, a także wzmocnienie wizerunku firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki strategii zerowej ilości odpadów.

Wsparły konferencję swoim udziałem również Modeko – Profesjonalna gospodarka odpadami (http://modeko.net.pl/), świadcząca kompleksową obsługę firm w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i odbioru olejów przepracowanych oraz Aris – Opakowania (http://aris-opakowania.pl/pl/) specjalizująca się w produkcji opakowań wielomateriałowych, a także SantanderLeasing (https://www.santander.pl/santander-leasing) – bank wspierający ekologiczne inwestycje, m.in. dzięki leasingom na instalacje fotowoltaiczne, o czym dyskutowano na stoisku banku.

 

Wnioski z XII Eko Wyzwań

Jednym głosem apelowano o konieczności odbetonowania miast i przechowywania wody już w procesie projektowania inwestycji. Z punktu widzenia producentów OZE i elektomobilności konieczne są programy finansujące dla biznesu,  który chce inwestować w ekologiczne rozwiązania. Uczestnicy konferencji wskazywali także na potrzebę stabilnego prawa w branży gospodarki odpadami i wsparcia dla branży. Wszyscy podkreślali dalszą konieczność edukacji ekologicznej oraz wprowadzenia kar za działania na szkodę środowiska. Uczestnicy powtarzali, że musimy przejść od idei do działania... bo będzie za późno na ratowanie świata!

Zachęcamy do obejrzenia relacji video - TUTAJ

Portal ChroNmyKlimat.pl był patronem medialnym XII Konferencji Eko wyzwania


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej