więcej


Zielona gospodarka

Komisja wzywa do przyspieszenia wdrażania prawa w zakresie emisji pochodzących z lotnictwa (10244)

2010-11-25

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Komisja Europejska wzywa Cypr, Estonię, Francję, Grecję, Polskę, Słowację i Węgry, aby przyspieszyły proces przyjmowania przepisów i środków administracyjnych niezbędnych do włączenia lotnictwa do systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Do dnia dzisiejszego państwa te nie dokonały transpozycji przepisów o EU ETS w lotnictwie do prawa krajowego.
Na polecenie Connie Hedegaard, unijnej komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Komisja przesłała uzasadnioną opinię do powyższych państw członkowskich. W razie niezastosowania się Komisja może przekazać sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z dyrektywą 2008/101/WE państwa członkowskie powinny transponować przepisy ETS dotyczące lotnictwa do prawa krajowego przed dniem 2 lutego 2010 r. Państwa członkowskie zobowiązane są poinformować Komisję o przyjęciu niezbędnych środków wykonawczych.

Ponieważ Cypr, Estonia, Francja, Grecja, Polska, Słowacja i Węgry nie poinformowały Komisji o wszystkich niezbędnych środkach wykonawczych, dnia 25 marca 2010 r. wystosowała ona do tych państw wezwanie do usunięcia uchybienia.

Od tamtej pory Komisja otrzymała informacje, że we wszystkich siedmiu państwach prace legislacyjne są w toku, ale nie przyjęto jeszcze żadnych przepisów. W związku z tym Komisja przesyła zainteresowanym państwom członkowskim uzasadnioną opinię, wzywając do przyspieszenia procesu przyjmowania wszystkich niezbędnych krajowych przepisów wykonawczych.

Przebieg procedury

Emisje gazów cieplarnianych powodowane przez światowe lotnictwo cywilne stale rosną: w Europie od 1990 r. ich poziom podwoił się. Przewiduje się, że nawet przy ambitnych planach ograniczenia zużycia paliwa lotniczego o 2% rocznie, w 2020 r. poziom emisji, za które odpowiada lotnictwo, będzie wyższy o około 70% w stosunku do poziomu z 2005 r., a do 2050 r. będzie to niewyobrażalne 300-600% więcej.

W celu ograniczenia oddziaływania lotnictwa na klimat Unia Europejska przyjęła przepisy włączające lotnictwo do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji z dniem 1 stycznia 2012 r. Odpowiednie warunki określono w dyrektywie 2008/101/WE.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ruszył dnia 1 stycznia 2005 r. Początkowo EU ETS obejmował wyłącznie naziemne instalacje przemysłowe. Począwszy od 2012 r. działalność operatorów eksploatujących statki powietrzne obsługujące loty przylatujące do i odlatujące z unijnych portów lotniczych także będzie włączona do EU ETS. Przepisy obejmują 27 państw członkowskich UE i wkrótce zostaną rozszerzone na Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Dodatkowe informacje o włączeniu lotnictwa do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych znajdują się na stronie internetowej: ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010, fot. www.sxc.hu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej