więcej


Zielona gospodarka

Komisja przygotowuje się do ograniczenia liczby pozwoleń na emisję (10316)

2010-07-16

Drukuj
Komisja Europejska podjęła decyzję o ustaleniu na rok 2013 pierwszego limitu pozwoleń na emisję w ramach systemu handlu emisjami. Decyzja ta jest zgodna z brzmieniem ponownie rozpatrzonej dyrektywy dotyczącej handlu emisjami na lata 2013-2020. Liczba pozwoleń na rok 2013 została ustalona na 1,927 mld (dokładnie – 1 926 876 368).
Zastosowanie takiego poziomu redukcji do roku 2020 i później powinno spowodować spadek emisji o 21% w stosunku do poziomu z roku 2005. Stopień redukcji nie jest ostateczny i obecnie zależy od bieżącego rozmiaru europejskiego programu ETS (systemu handlu emisjami).

Od sierpnia br. pod uwagę brane będą również nowe sektory przemysłu, takie jak przemysł hutniczy i gazowy. W szczególności – redukcja dla sektora lotniczego, który w 2012 roku, zostanie włączony w Europejski ETS – zostanie ustalona odrębnym rozporządzeniem.

Górny pułap został ustalony na bazie pakietu ustaw z 2009 roku, które zakładały 20% redukcji w stosunku do poziomu z roku 1990. W przypadku zwiększenie stopnia redukcji do 30% będzie on musiał być uaktualniony.

Komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard powiedziała: „Europejski System Handlu Emisjami (ETS) jest największym na świecie systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych i stanowi kamień milowy w walce ze zmianami klimatu. Z tego względu ma on kluczowe znaczenie dla osiągnięcia redukcji emisji o zakładane 20%, a być może i więcej, jeśli tylko okoliczności pozwolą. Decyzja ta jest pierwszym krokiem w stronę ustalanych wspólnie redukcji pozwoleń na emisję, mających zastąpić 27 krajowych rozporządzeń. Ogólnoeuropejski system, który corocznie ogranicza liczbę pozwoleń, dostarczy obecnym na rynku operatorom długoterminową perspektywę oraz niezbędną przewidywalność, dzięki którym będą mogli podejmować decyzje o inwestowaniu w redukcję emisji oraz zielone technologie”.

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej