więcej


Zielona gospodarka

Komisja przygotowuje zmianę harmonogramu aukcji uprawnień do emisji (14626)

2012-07-31

Drukuj

emisja1-sxcW połowie kwietnia Komisja Europejska zapoczątkowała przegląd harmonogramu sprzedaży na aukcji w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), zaś w dniu 25 lipca przedstawia decyzję mającą na celu doprecyzowanie przepisów dyrektywy EU ETS dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „W ciągu ostatnich kilku lat w systemie EU ETS nagromadziła się nadwyżka uprawnień. Wprowadzanie dalszych uprawnień na przesycony już rynek byłoby błędem. Dlatego też Komisja umożliwiła zmianę harmonogramu przeprowadzania aukcji uprawnień. Jest to rozwiązanie krótkoterminowe, które przyczyni się do lepszego funkcjonowania rynku. Przy politycznej dobrej woli wszystkie niezbędne decyzje mogą zostać podjęte przed rozpoczęciem, z początkiem 2013 r., kolejnego etapu sprzedaży na aukcji. Dalsze kroki należą do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. Po przerwie wakacyjnej Komisja podejmie również ostateczne decyzje dotyczące możliwych długoterminowych rozwiązań strukturalnych."

Podczas trzeciego etapu funkcjonowania systemu EU ETS (2013-2020 r.) na aukcji sprzedana zostanie znacząca liczba uprawnień do emisji. Dochody ze sprzedaży trafią do państw członkowskich.

Przesunięcie wolumenów sprzedawanych na aukcji

W 2010 r. w rozporządzeniu Komisji rozłożono harmonogram podziału wolumenów sprzedawanych na aukcji na osiem lat obowiązywania trzeciego okresu rozliczeniowego. W 2011 r. zadecydowano o zmianie harmonogramu, przenosząc część wolumenu z 2013 i 2014 r. na rok 2012 w celu zapewnienia bezproblemowego przejścia z drugiego do trzeciego etapu. Sytuacja makroekonomiczna w ostatnich latach stanowi podstawę do rozważenia kolejnej zmiany harmonogramu poprzez opóźnienie sprzedaży lub przesunięcie części wolumenu z lat 2013-2015 na koniec etapu 3.

Aby umożliwić takie działanie oraz zapewnić stabilność rynkową niezbędną dla ewentualnej zmiany harmonogramu, Komisja zaproponowała wprowadzenie zmiany technicznej do dyrektywy EU ETS, mającej na celu zawarcie w niej wyraźnego stwierdzenia, że Komisja może, w wyjątkowych przypadkach, zmienić harmonogram aukcji w danym okresie rozliczeniowym poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie sprzedaży na aukcji, mając na względzie właściwe funkcjonowanie rynku emisji dwutlenku węgla.

Aby uzyskać wstępne opinie państw członkowskich, dotyczące między innymi ilości uprawnień, jaką należałoby przesunąć, Komisja przekazała też Komitetowi ds. Zmian Klimatu projekt dotyczący przyszłej zmiany rozporządzenia w sprawie sprzedaży na aukcji.

Dalsze informacje dostępne są w dokumencie roboczym służb Komisji.

W drugiej połowie roku Komisja przedstawi pierwsze sprawozdanie dotyczące funkcjonowania europejskiego rynku emisji dwutlenku węgla. Jest to okazja do rozpoczęcia wnikliwej debaty na temat środków strukturalnych niezbędnych dla rozwiązania problemów systemu EU ETS.

Kontekst: EU ETS oraz jego trzeci etap

System EU ETS obejmuje ok. 11 tys. instalacji przemysłowych i 45 proc. unijnych emisji. W tym roku systemem objęto również sektor lotniczy.

W trzecim etapie funkcjonowania systemu (2013-2020 r.) emisje z instalacji przemysłowych muszą spaść do poziomu 21 proc. poniżej poziomu z 2005 r.

Najważniejsze zmiany w trzecim okresie rozliczeniowym to:

  • przejście z limitów ustalanych przez państwa członkowskie do jednego ogólnounijnego limitu dla każdego sektora;
  • przejście z bezpłatnego przydzielania większości uprawnień do sprzedaży na aukcji ponad połowy z nich;
  • harmonizacja zasad dotyczących bezpłatnych przydziałów uprawnień w oparciu o ambitne progi obowiązujące w całej Unii.

Więcej informacji na temat EU ETS znajduje się na stronie:
www.ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2012, fot. www.sxc.hu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej