więcej


Zielona gospodarka

Komisarz zapowiada Strategię Badań Naukowych i Innowacji (10352)

2010-05-28

Drukuj
Przyszła unijna Strategia Badań Naukowych i Innowacji w Europie skoncentruje się na najważniejszych problemach społecznych, będzie posługiwać się szeroką definicją "innowacji" i dążyć do usunięcia wąskich gardeł tamujących przepływ wiedzy – zapowiada Máire Geoghegan-Quinn, europejska komisarz ds. badań naukowych, innowacji i nauki. Strategia położy większy nacisk w polityce badań naukowych i innowacji na najpoważniejsze wyzwania, jakie stają przed Europą i światem, takie jak zmiany klimatu czy wydajność energetyczna.
Komisarz przemawiała 11 maja w Brukseli na konferencji Europejskich platform technologicznych. Strategia Badań Naukowych i Innowacji stanowi ważny punkt szerszej Strategii Europa 2020, która określa działania niezbędne do wyjścia Europy z kryzysu jako "inteligentna, zrównoważona i globalna gospodarka". Strategia Europa 2020 powtarza między innymi cel zwiększenia nakładów na badania naukowe i rozwój (B+R) w Europie do 3% PKD (produktu krajowego brutto), gdyż obecnie inwestycje w B+R kształtują się poniżej 2% w UE.

Strategia Badań Naukowych i Innowacji zostanie opublikowana we wrześniu tego roku, aby unijni liderzy mogli dyskutować nad nią na jesiennym spotkaniu Rady Unii Europejskiej.

"Moim zadaniem, jako komisarz ds. badań naukowych i innowacji, jest przyczynianie się do tworzenia warunków dla bardziej dynamicznej Europy. Europy, w której innowacyjne firmy chcą robić interesy i gdzie chcą żyć i pracować utalentowani ludzie" oświadczyła Geoghegan-Quinn. "Jednym z moich pierwszych zadań jest opracowanie nowej Strategii Badań Naukowych i Innowacji, która określi sposób, w jaki zamierzamy zająć się częścią poświęconą badaniom naukowym i innowacji w strategii Europa 2020".

Mimo iż szczegóły Strategii Badań Naukowych i Innowacji nadal są przedmiotem dyskusji, jej główne elementy są oczywiste wyjaśnia Geoghegan-Quinn.

Po pierwsze strategia położy większy nacisk w polityce badań naukowych i innowacji na najpoważniejsze wyzwania, jakie stają przed Europą i światem, takie jak zmiany klimatu, wydajność energetyczna, zdrowie i starzenie się. Ponadto strategia oprze się na szerokim rozumieniu terminu "innowacje", który obejmuje nie tylko badania naukowe, ale również innowacje w modelach biznesowych, strukturach zarządczych oraz świadczeniu usług publicznych. Na koniec Geoghegan-Quinn podkreśliła, że "stratega dążyć będzie do usunięcia wszystkich największych wąskich gardeł tamujących przepływ wiedzy oraz do zbudowania tego, co nazywamy wspólnym rynkiem badań naukowych i innowacji".

Wiele aspektów strategii, takich jak promowanie mobilności naukowców, rozwój światowej klasy infrastruktur i zmniejszanie fragmentaryzacji krajowych programów badawczych, już stanowi kluczowe elementy unijnej polityki badań naukowych i innowacji.

Geoghegan-Quinn zauważyła również, że strategia będzie "silnym bodźcem" do wysiłków podejmowanych celem osiągnięcia porozumienia w sprawie unijnego patentu. "Już wystarczy. Doprowadźmy te prace do końca!" przekonuje.

Komisarz przedstawiła również swoje plany dotyczące kolejnych unijnych Ramowych Programów Badań Naukowych. "Zamierzam je ściślej powiązać z najważniejszymi problemami społecznymi i zapewnić większą swobodę w finansowaniu innowacji" mówi.

Hiszpania, która obecnie sprawuje prezydencję w Radzie UE, również zbiera dane na temat aspektów dotyczących badań naukowych i innowacji w strategii Europa 2020. Na niedawnej konferencji w Bilbao, Hiszpania, hiszpańska minister ds. nauki i innowacji, Cristina Garmendia powiedziała: "Bez rozszerzenia nauki i innowacji, ale przede wszystkim bez koniecznej interakcji między nimi, Europa nie będzie w stanie utrzymać swojej obecnej, silnej pozycji w niektórych dziedzinach i tym mniej aspirować do poprawienia swojej lokaty w międzynarodowym rankingu".

Więcej informacji:
Witryna Máire Geoghegan-Quinn:
ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm
Strategia Europa 2020:
ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej