więcej


Zielona gospodarka

KOBiZE publikuje "Raport z rynku CO2" (14393)

2012-06-04

Drukuj

Rynek handlu uprawnieniami do emisji i uwarunkowania rynkowe mające wpływ na system EU ETS są coraz częstszym tematem dyskusji ekspertów. W związku z rosnącym zainteresowaniem tą tematyką Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzenia Emisjami przygotowało nową cykliczną publikację pt. "Raport z rynku CO2". Będą w niej zamieszczane m.in. prognozy kształtowania się cen jednostek EUA/CER/ERU, wybrane dane z rynku pierwotnego i wtórnego: CER, ERU, AAUs oraz użyteczne informacje z Krajowego Rejestru Uprawnień.

W pierwszym numerze skupiono się m.in. na kwietniowych transakcjach uprawnieniami EUA oraz jednostkami CER typu spot, czyli z natychmiastowym dostarczeniem towaru na rynek kasowy. Dzienne ceny zamknięcia uprawnień EUA na rynku spot w kwietniu br. wahały się dość znacznie. Minimum cenowe (5,98 euro) odnotowano 4 kwietnia, prawdopodobnie za sprawą pojawienia się informacji o nadwyżce uprawnień w 2011 roku. Pod koniec kwietnia cena osiągnęła ostatecznie 7,37 euro, czyli blisko 17 proc. więcej niż na początku miesiąca. Najwyższy poziom handlu uprawnieniami EUA odnotowano 1 kwietnia – ok. 32 mln transakcji. Z kolei ceny zamknięcia jednostek CER oscylowały w przedziale między 3,58 euro a 4,08 euro.

Prognozy czterech największych instytucji finansowych (Barclays Capital, Point Carbon, Societe General oraz Deutsche Bank) zakładają, że ceny uprawnień do emisji EUA w III okresie EU ETS (lata 2013-2020) ukształtują się, ze względu na ich nadpodaż, na poziomie średnio 13 euro, a jednostek CER – 7,2 euro. Aby inwestycje ekologiczne w instalacjach były opłacalne, ceny uprawnień EUA powinny wynosić ponad 15 euro. Analitycy ostrzegają, że ceny jednostek CER mogą jeszcze spaść.

Point Carbon informuje, że do 20 kwietnia wydano ok. 18,4 mln CER i przewiduje się, że liczba ta do końca roku wzrośnie do ponad 2,7 mld jednostek CER. Z kolei UNEP Risoe podaje, że do dnia 1 kwietnia br. wydano 131 mln jednostek ERU.

W kwietniu ONZ przeznaczyło około 4,1 mln jednostek tymczasowych CER (tCER – ich ważność upływa z końcem okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto) na program zalesiania w Brazylii. Słowacja zaś prowadzi negocjacje z Japonią i dwoma państwami UE na temat sprzedaży 27 mln jednostek AAU.

Więcej informacji w publikacji KOBiZE: www.kobize.pl/index.php?page=raporty-z-rynku-co2.

OB, ChronmyKlimat


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej