więcej


Zielona gospodarka

Koalicja Klimatyczna: Niekonstytucyjna nowelizacja uderzy w polskich rolników (18730)

2015-07-20

Drukuj
galeria

Procedowane projekty zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego posiadają zapisy niezgodne z Konstytucją – ostrzega Koalicja Klimatyczna i apeluje o ich odrzucenie. Jej zdaniem, uchwalenie tych regulacji uderzy w polskich rolników.

Komunikat prasowy Koalicji Klimatycznej:

Jeżeli Sejm uchwali przepisy, które zakładają instalowanie OZE o mocy powyżej 40 kW wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to rzadko który rolnik będzie mógł pozwolić sobie na założenie biogazowni czy paneli fotowoltaicznych. W skali całego kraju zaledwie 25% terenów posiada pokrycie planistyczne. Zatem w większości przypadków wniosek o instalację OZE wiązałby się z jednoczesnym opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę, co w praktyce oznacza długotrwały i bardzo kosztowny proces.

„Zawarte w projekcie zapisy znacząco ograniczą rozwój energetyki obywatelskiej i rozproszonej. Będzie to dotyczyło szczególnie obszarów wiejskich, na których takich planów zagospodarowania przestrzennego przeważnie nie ma. Wprowadzenie w życie wspomnianych regulacji oznacza zatem znaczne ograniczenie możliwości budowania biogazowni, instalacji fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych czy jednostek kogeneracji wykorzystujących biomasę, przyniosłyby więc negatywne skutki gospodarcze i społeczne na tych terenach.” – mówi Krzysztof Jędrzejewski rzecznik polityczny Koalicji Klimatycznej.

Projektowany art. 10 ust. 2c ustawy podaje, że instalacje OZE o mocy przekraczającej 40 kW mogą być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie powyższy przepis nie ustanawia takiego wymogu w stosunku do innych obiektów energetycznych, które pozyskują energię np. z paliw kopalnych. Artykuł ten budzi poważne wątpliwości co do zgodności z zasadami równości (art. 32 Konstytucji) oraz proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Narusza również przepisy dyrektywy OZE z uwagi na dyskryminację instalacji OZE w stosunku do instalacji wykorzystujących nieodnawialne surowce energetyczne (art. 1 oraz art. 13 ust. 1 dyrektywy OZE).

Koalicja Klimatyczna apeluje o odrzucenie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane (druk nr 2964). Listy otrzymali przewodniczący Parlamentalnych Klubów PiS, PO, SLD, PSL, Zjednoczonej Prawicy oraz Poselskich Kół Ruchu Palikota i Biało-Czerwonych.

Źródło: Koalicja Klimatyczna


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej