więcej


Zielona gospodarka

KE: nowy LIFE dla środowiska i klimatu (13716)

2012-01-02

Drukuj

euractivKomisja Europejska zaproponowała niedawno przeznaczenie 3,2 mld euro w latach 2014-2020 na nowy program LIFE w zakresie środowiska i klimatu. Nowy LIFE ma być kontynuacją dotychczas istniejącego programu LIFE+, ale zostanie zmieniony tak, by był bardziej skuteczny, elastyczny i prostszy – zapewnia KE.

Budżet nowego programu ma wrosnąć o 52 proc. Realizowany w latach 2007-2013 program LIFE+, dysponuje budżetem w wysokości ponad 2,1 mld euro, zaś latach 2014-2020 na działania w zakresie środowiska i klimatu Komisja chce zaś przeznaczyć 3,2 mld euro.

– Program LIFE ma podstawowe znaczenie dla opracowania lepszej polityki ochrony środowiska. Ma wspierać osoby i organizacje pracujące obecnie nad tym, aby przepisy przyczyniały się do poprawy stanu środowiska w Europie – mówił unijny komisarz do spraw środowiska Janez Potočnik. – Reformujemy program, aby zwiększyć jego wpływ poprzez pozyskanie w sposób zintegrowany wsparcia z innych źródeł finansowania – dodał.

Jak informowała komisarz UE do spraw klimatu Connie Hedegaard, w nowym programie KE zaproponowała potrojenie funduszy przeznaczonych na klimat. – Pozwoli nam to na zwiększenie wsparcia dla regionalnych strategii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmianę klimatu oraz dla projektów w dziedzinie klimatu realizowanych na niewielką skalę przez małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i władze lokalne – mówiła komisarz. Dodała, że dzięki programowi możliwe będzie również pozyskanie innych europejskich i krajowych środków na działania w dziedzinie klimatu.

KE chce, aby nowy program gwarantował większą elastyczność i przyspieszenie procedur, by zachęcić beneficjentów do działania. Jak mówił komisarz Potočnik jeszcze przed przyjęciem projektu, zmiany maja także na celu lepszą koordynację projektów w zakresie ochrony środowiska i otwarcie możliwości koordynowania ich z projektami finansowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i rozwoju obszarów wiejskich.

Wśród nowych działań w ramach programu LIFE na lata 2014-2020 miałoby także znaleźć się m.in. utworzenie nowego podprogramu na rzecz działań w dziedzinie klimatu, zdefiniowanie priorytetów wieloletnich programów prac czy wprowadzenie nowych możliwości realizacji programów na szerszą skalę. Za pomocą „projektów zintegrowanych" możliwe będzie pozyskanie unijnych, krajowych i prywatnych funduszy na realizację celów w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Program LIFE zainicjowany został w 1992 roku i jest jednym najważniejszych narzędzi polityki ochrony środowiska w UE. W ramach programu przeznaczono 2,5 mld euro na ochronę środowiska i sfinansowano około 3,5 tys. projektów.

– LIFE to jeden z największych sukcesów Europy. Dostarcza ogromnych korzyści dla natury i naszego przy niewielkich inwestycjach – komentował Areil Brunner z BirdLife Europe, koalicji organizacji na rzecz ochrony.

W ramach programu LIFE+ realizowanego w latach 2007-2013 Komisja Europejska corocznie publikuje jedno zaproszenie do składania wniosków w zakresie projektów LIFE+. Polskie projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach unijnego programu to np. "Wislawarszawska.pl", "Ochrona bociana białego" czy "Bagna są dobre!".

Propozycja Komisji w sprawie nowego programu opracowana została na podstawie oceny dotychczasowych doświadczeń oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. Propozycje Komisji muszą zostać teraz zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

 

źródło: EurActiv.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej