więcej


Zielona gospodarka

Japońskie technologie dla polskiego środowiska? (10193)

2011-02-25

Drukuj
Zielone inwestycje finansowane z handlu jednostkami emisji AAU, na których Polska zarobiła dotąd ponad 80 mln euro będą głównym tematem wstąpienia przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas konferencji „Japońskie Technologie Środowiskowe”, która odbędzie się 2-3 marca br. w Warszawie. W spotkaniu weźmie udział Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody. 
Podczas spotkania przedstawione będą technologie środowiskowe, które mogą być wykorzystane w realizacji projektów Systemu Zielonych Inwestycji (GIS, od ang. Green Investment Scheme) w Polsce m.in. w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, inteligentnych systemów elektroenergetycznych, rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz technologii czystego węgla.

W konferencji wezmą udział m.in. prelegenci z wiodących japońskich przedsiębiorstw, które specjalizują się w technologiach środowiskowych. Wśród zaproszonych gości będą również specjaliści polscy, którzy przedstawią m.in. zasady realizacji projektów GIS w Polsce.

Organizatorem spotkania jest Japońska Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO), z którą Polska podpisała podczas konferencji klimatycznej w grudniu 2010 r. umowę sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) oraz JAAP. Była to już piąta (po transakcjach zawartych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w imieniu Rządu Hiszpanii oraz Irlandii i dwoma prywatnymi podmiotami japońskimi) umowa na sprzedaż nadwyżki AAUs, która powiększa kapitał Polski do inwestowania w projekty w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Nasz kraj zarobił dotąd na handlu AAU ponad 80 mln euro, które są przeznaczane na ochronę klimatu w Polsce i wspierają jednocześnie realizację wymogów unijnej polityki klimatycznej (pakietu klimatyczno-energetycznego).

Środki pochodzące z umów sprzedaży jednostek AAU w ramach polskiego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) mogą być przeznaczane na dofinansowanie inwestycji w formie dotacji. Ich uzupełnieniem mogą być pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz jest Krajowym Operatorem Systemu GIS i zarządza realizacją Systemu. Środki pozyskane dzięki transakcji są umieszczane na wyodrębnionym rachunku klimatycznym.

Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc. wobec zobowiązań z Protokołu wynoszących 6 proc. W tym samym czasie PKB w Polsce zwiększył się o 70 proc. Nadwyżka jednostek AAU, jaką posiada Polska, jest przede wszystkim wynikiem trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku ale także działań na rzecz środowiska.

Konferencja „Japońskie Technologie Środowiskowe”, odbędzie się 2 i 3 marca br. w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: www.konferencjajts.serwiskonferencji.pl/

Więcej o polskim Systemie Zielonych Inwestycji: dostępne środki, terminy konkursów: www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/
 
***
NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) to założona w 1980 r. w Japonii, niezależna instytucja administracyjna, której zadaniem jest łączne promowanie aktywności z zakresu zagadnień energetycznych, środowiskowych, przemysłowych oraz działań w ramach mechanizmów Kioto w kraju i na świecie.

JAAP (JICA Alumni Association in Poland) to założone w 1992 roku stowarzyszenie zrzeszające polskich absolwentów szkoleń w Japonii. Szkolenia od 1990 roku organizowała Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej (JICA) w ramach japońskiej pomocy rządowej dla Polski realizowanej w okresie transformacji gospodarczej.  


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej