więcej


Zielona gospodarka

Jak osiągnąć wzrost gospodarczy, nie zwiększając emisji? (16181)

2013-09-18

Drukuj

elektrownia-sxc10 proc. spośród 500 największych firm na świecie emituje 73 proc. gazów cieplarnianych, wg raportu CDP i PWC analizującego największe spółki na świecie. Czy możliwy jest dalszy wzrost gospodarczy bez wzrostu emisji?

Opublikowany 12 września br. CDP Global 500 Climate Change Report 2013 został przygotowany wspólnie przez CDP (wcześniej Carbon Disclosure Project) i PricewaterhouseCoopers. Przedstawia najbardziej wiarygodną ocenę zwiększania zaangażowania globalnych korporacji w zakresie zmian klimatycznych. Analiza opiera się na danych dotyczących zmian klimatycznych przedstawionych przez 389 spośród 500 największych spółek należących do indeksu Global500, zebranych przez CDP na wniosek 722 inwestorów instytucjonalnych zarządzających aktywami o wartości 87 mld USD (ok.1/3 globalnie zainwestowanego kapitału).

Raport przedstawia szczegółowe dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych i strategii klimatycznych największych spółek, także w ujęciu sektorowym. Główne tezy raportu:

  • 50 spośród 500 największych spółek giełdowych na świecie odpowiada za prawie trzy czwarte emisji analizowanej grupy wytwarzając 3,6 mld ton gazów cieplarnianych
  • Emisje ze strony 50 największych emitentów, reprezentujących przede wszystkim sektory energii, materiałów i sektorach użyteczności publicznej, wzrosły o 1,65% do 2,54 mld ton w ciągu ostatnich czterech lat.
  • Wzrost ten jest równoważny wprowadzeniu do użytkowania ponad 8,5 mln samochodów typu pick-up lub rocznym dostawom energii elektrycznej do 6 mln domów
  • Raport wskazuje, że firmy, które wykazują silne zaangażowanie w zarządzaniu swoim wpływem na środowisko generują lepsze wyniki środowiskowe i finansowe.

Raport prezentuje także:

- 50 największych globalnych emitentów oraz 5 największych emitentów w każdym sektorze
- obszary największych możliwości zwiększenia odporności spółek na zmiany klimatyczne i regulacyjne poprzez uzasadnioną biznesowo redukcję ilości emitowanego dwutlenku węgla
- coroczne rankingi przedsiębiorstw. Performance index (CPLI) wyróżnia spółki, wdrażające optymalną strategię klimatyczną i właściwe podejście do redukcji emisji. Disclosure Index (CDLI) w skali 1do 100 wyróżnia spółki, które w najbardziej przejrzysty sposób informują o wielkości emisji i strategii dotyczącej zmian klimatycznych.

Raport został opublikowany w trakcie konferencji CDP- „Jak osiągnąć wzrost gospodarczy, nie zwiększając emisji".

Pobierz dokument CDP Global 500 Climate Change Report 2013.

 

źródło: CDP, fot. www.sxc.hu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej