więcej


Zielona gospodarka

Jak edukować i informować o energetyce przyjaznej środowisku – czy edukacja i oświata w Polsce sprostają wymogom niskoemisyjnej gospodarki? (14085)

2012-03-14

Drukuj

ine_nowe_logoStopniowe przechodzenie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej wymusi zmiany na rynku pracy. Wprowadzenie nowych technologii, produkcji, usług sprawi, że potrzebny będzie kapitał ludzki posiadający nie tylko fachową wiedzę, ale również wysoką świadomość ekologiczną. Czy polski system edukacji jest przygotowany na taką zmianę? Czy polska oświata sprosta wymogom niskoemisyjnej gospodarki?

Dobre, dostosowane do potrzeb rynku wykształcenie ma wpływ na wysokość zarobków, warunki zatrudnienia oraz szansę zdobycia pracy. Jak wynika z badań CBOS w 2004, 76% Polaków chce się kształcić. Za najważniejszy motyw wykształcenia badani uznają wysokie zarobki, za drugi zaś uniknięcie bezrobocia. Wzrost bezrobocie to motyw jakim posługują się często przeciwnicy przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, czyli opartą na odnawialnych źródłach energii. Jednak jak wynika z wielu analiz, gospodarka niskoemisyjna może pobudzić rynek i wygenerować wiele tysięcy nowych miejsc pracy, które trzeba będzie zapełnić wykwalifikowanymi fachowcami. Powstaje pytanie – co na to polska edukacja i oświata? Jak wygląda kształcenie kadr dla wymagającego, konkurencyjnego rynku w obszarze energetyki przyjaznej środowisku? Co ze świadomością ekologiczną Polaków, która jak wynika z badań Instytutu na rzecz Ekorozwoju, jest zdecydowanie niższa niż w krajach Unii Europejskiej. Jak ją podnosić?

– Podczas konferencji "Jak edukować i informować o energetyce przyjaznej środowisku – czy edukacja i oświata w Polsce sprostają wymogom niskoemisyjnej gospodarki?" chcemy zastanowić się w jakimi stopniu i czy w ogóle polska edukacja przygotowuje młodych ludzi na wyzwanie niskoemisyjnej przyszłości? Jaką rolę powinny odegrać zarówno szkoła, organizacje pozarządowe i inne instytucje w kształtowaniu świadomości ekologicznej i co najważniejsze, czy Polacy są świadomi nadchodzących zmian? – mówi dr Andrzej Kassenberg prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju jednego ze współorganizatorów konferencji.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli i wszystkich związanych z oświatą.

– Chcemy pokazać przedstawicielom polskiej oświaty, że wiedza na temat gospodarki niskoemisyjnej i nierozerwalnie związanej z nią energetyki przyjaznej środowisku jest w obecnych czasach konieczna do kształcenia świadomych obywateli przyszłości. Również wiedza z szeroko pojętej ekologii i dbałości o środowisko naturalne powinna w szerszym stopniu znaleźć się w programach szkolnych i nauczaniu akademickim – dodaje Wojciech Turewicz prezes Eko–Tur Instytut Kształcenia Nauczycieli, współorganizator wydarzenia.

Konferencja, która odbędzie się 23 marca 2012 r. w Warszawie, stanowi podsumowanie realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przedsięwzięcia pod nazwą "Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat". Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję zapoznania się z dorobkiem projektu w postaci publikacji oraz ulotek dotyczących energetyki przyjaznej środowisku wydanych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Instytutem Energetyki Odnawialnej. Otwarta zostanie również wystawa plakatów tematycznych.

Patronat medialny nad konferencją objęły:

Chronmy_Klimat         glos_naucz

Konferencja zorganizowana jest zgodnie ze standardem zielonego wydarzenia.

Program konferencji. "Jak edukować i informować o energetyce przyjaznej środowisku — czy edukacja i oświata w Polsce sprostają wymogom niskoemisyjnej gospodarki" dostępny jest TUTAJ.

logo_nfosigwKonferencja realizowana jest w ramach projektu z "Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat" sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej