więcej


Zielona gospodarka

Jadąc na fali modernizacji (21812)

2021-04-21

Drukuj
galeria

Tylko dla trzech krajów przedstawiono plany aktywnej modernizacji w sektorze budownictwa w krajowych planach odbudowy. Jest wśród ich Polska i trzeba przyznać, że to jest właśnie chyba najambitniejszy plan. Ale wybierzcie sami na www.cashawards.eu.

Hiszpańska odbudowa, jako kamień węgielny zielonych miast

Hiszpański rząd planuje zainwestować pieniądze na odbudowę po COVID-19 w zrównoważoną transformację miast. To mile widziany krok, ponieważ miasta i obywatele odgrywają coraz ważniejszą rolę w walce ze zmianami klimatu.

Ponieważ oczekuje się, że populacja miejska znacznie wzrośnie w następnych dziesięcioleciach, miasta będą kluczowymi podmiotami w transformacji energetycznej. Dotyczy to zwłaszcza Hiszpanii, gdzie 3 na 4 Hiszpanów mieszka na obszarach miejskich i gdzie miasta są odpowiedzialne za ponad 70% emisji gazów cieplarnianych. Miasta powinny zatem otrzymywać coraz większe wsparcie finansowe i regulacyjne, aby skutecznie i w krótkim czasie przeprowadzić niezbędne przemiany.

Na szczęście hiszpański rząd w swoim planie naprawy nadał priorytet obszarom miejskim, ponieważ zamierza przeznaczyć około 825 mln euro na działania związane z miastem.

Ministerstwo ds. Transformacji Ekologicznej i spółdzielnie energetyczne uzgodniły, że priorytetami będzie:

- zwiększenie konsumpcji własnej energii odnawialnej w sektorach przemysłowym i usługowym oraz w obiektach publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym (200 mln euro);

- rewitalizacja budynków i transformacja energetyczna w gminach o liczbie mieszkańców poniżej 5000 (225 mln EUR); oraz

- mobilność elektryczna dzięki infrastrukturze ładowania, innowacjom i elektryfikacji mobilnej floty (400 mln euro).

Ponadto Ministerstwo Transportu, Mobilności i Agendy Miejskiej zaproponowało inicjatywy dotyczące stref niskoemisyjnych oraz środki mające na celu ograniczenie korzystania z prywatnych pojazdów i poprawę transportu publicznego.

Rozpoczęcie konsultacji było kolejnym ważnym sygnałem ze strony hiszpańskiego rządu: obywatele jako pierwsi beneficjenci powinni również odgrywać centralną rolę w planowaniu zielonej transformacji w miastach i gminach.

Budownictwo publiczne i społeczne będzie pierwsze do odbudowy w Belgii

Belgijski region Walonii przeznaczy prawie 30% swojego funduszu na odbudowę na zaawansowaną renowację budynków publicznych i mieszkań socjalnych.

Wskaźnik renowacji w Walonii utrzymuje się w ostatnich latach na niskim poziomie, mimo że zasoby budowlane pozostają jednymi z najbardziej nieefektywnych w Europie. Jednak region Walonii widzi potencjał dla większości starych domów zbudowanych z wysokiej jakości materiałów i to, że można je ożywić dzięki gruntownej renowacji.

Rozpoczęcie fali renowacji w Walonii będzie wymagało kompleksowych reform politycznych we wszystkich aspektach, od podatków po planowanie urbanistyczne. Te reformy polityczne powinny być wspierane dużymi kwotami, ponieważ renowacje nie są atrakcyjne ekonomicznie w perspektywie krótkoterminowej. Uznając te wyzwania, waloński plan odbudowy przeznacza prawie 30% unijnych pieniędzy na renowację budynków i sektora mieszkaniowego.

Duża część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na finansowanie różnych programów renowacji budynków, w tym mieszkań socjalnych. Dodatkową korzyścią będzie wzmocnienie sektora budownictwa w Walonii, który jest obecnie słabo rozwinięty. Miejmy nadzieję, że stworzy to kontekst do rozszerzenia fali renowacji na zasoby budynków prywatnych w drugim etapie.

Fundusze na rzecz odbudowy gospodarczej w Walonii mają na celu zwiększenie skali renowacji budynków. Przejście od renowacji pojedynczego domu na większą skalę (renowacja całej ulicy lub bloku mieszkalnego za jednym razem) ma kluczowe znaczenie, aby fala renowacji była bardziej przystępna cenowo i skuteczna, zwłaszcza na gęsto zabudowanych obszarach Walonii. Taki innowacyjny sposób na połączenie wszystkich właścicieli budynków w ramach jednego projektu renowacji na dużą skalę jest wyjątkową korzyścią, jaką fundusze UE na odbudowę przyniosą Walonii.

Polska inwestuje w ekologiczną modernizację budynków

Polska przeznaczy pieniądze w planie odbudowy na poprawę efektywności energetycznej budynków. Jest to mile widziany krok w kraju, w którym źle odizolowane domy są często nadal ogrzewane węglem.

Polski rząd planuje przeznaczyć 3 miliardy euro na renowację budynków. Celem jest radykalna poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. To ważny krok naprzód dla Polski, gdzie wiele budynków ma bardzo słabe warunki dotyczące efektywności energetycznej. W dużej mierze zbudowane w czasach PRL, wiele polskich budynków zostało zbudowanych przy użyciu przestarzałych technologii budowlanych i jest bardzo słabo izolowanych, nawet w porównaniu z dawnymi słabymi wskaźnikami energetycznymi. Ponad 3,5 miliona z nich - i ponad połowa wszystkich domów jednorodzinnych - jest nadal ogrzewanych  za pomocą pieców węglowych.

Nic dziwnego, że sektor budowlany jest największym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Każdego roku zła jakość powietrza powoduje w Polsce tyle samo ofiar (około 46 000), co liczba ofiar Covid-19 w 2020 roku.

Inwestycje mające na celu przyspieszenie renowacji budynków, których obecne tempo modernizacji wynosi zaledwie ok. 1% rocznie, są zatem kluczowe dla Polski. Pieniądze unijne zostaną wykorzystane na przyspieszenie programu „Czyste powietrze”, utworzonego dwa lata temu, który wspiera renowację systemów grzewczych, poprawę efektywności energetycznej budynków i instalowanie odnawialnych źródeł energii. Należy go jednak mądrze wykorzystać: istnieje potencjalne ryzyko, że część tych inwestycji może zwiększyć skalę wykorzystania gazu ziemnego.

Głosuj na www.cashawards.eu.

Materiał został przygotowany w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej