więcej


Zielona gospodarka

IKEA w 2020 zużywać będzie tylko zieloną energię (18370)

2015-03-30

Drukuj
galeria

Fot. Calvin Teo, CC BY-SA 2.5

Za pięć lat IKEA w Polsce osiągnie niezależność energetyczną, a produkowana na potrzeby firmy energia pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Obecnie firma inwestuje w farmy wiatrowe i fotowoltaikę - rozmawiamy z Pauliną Nesteruk-Łuczyńską z IKEA.

Piotr Siegiej: Dlaczego IKEA zdecydowała się na kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju?

Paulina Nesteruk-Łuczyńska: Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej strategii biznesowej od samego początku istnienia firmy. Od zawsze staraliśmy się jak najlepiej wykorzystywać ograniczone zasoby naturalne – zasada „więcej z mniej" to część naszego dziedzictwa.
Wizją IKEA jest tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi – chcemy polepszać jakość codziennego życia wszystkich ludzi, na których nasza firma ma wpływ. Jest dla nas oczywiste, że aby móc realizować to założenie, musimy również dbać o środowisko naturalne.
Dodatkowo w 2012 rozpoczęliśmy wdrażanie globalnej strategii People & Planet Positive, dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Przykładem ambitnych założeń tej strategii jest np. plan osiągnięcia niezależności energetycznej do 2020 r. czy zobowiązania dotyczące pozyskiwania surowców z bardziej zrównoważonych źródeł.

Jak wygląda polityka firmy w kontekście zrównoważonego rozwoju?

Stale poszukujemy sposobów, aby prowadzić biznes oraz życie w sposób bardziej przyjazny ludziom i środowisku. Mamy świadomość, że dla odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju ważne są długoterminowe inwestycje – w działalność biznesową, produkty i rozwiązania przyjazne środowisku. Z tego powodu od wielu lat koncentrujemy się na oszczędzaniu zasobów i tworzeniu lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi.
Stworzyliśmy i wdrożyliśmy globalną strategię People & Planet Positive, ujętą w trzy główne priorytety, w ramach których wyznaczyliśmy sobie określone cele do 2020 roku.

Pierwszym priorytetem jest zrównoważone życie w domu, czyli oferowanie produktów i rozwiązań, które umożliwiają oszczędzania energii i wody, a także ograniczenie powstawania odpadów.

Drugim priorytetem jest energia i zasoby naturalne, czyli dążenie do uzyskania niezależności energetycznej, pozyskiwanie surowców ze zrównoważonych źródeł i z recyklingu, a także efektywne gospodarowanie odpadami.

Ostatni priorytet to ludzie i społeczności, określający nasze dążenie do poprawy jakości życia na terenach, gdzie prowadzimy swoją działalność. Obejmuje on nasze działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz edukacji i pomocy dzieciom, wyrównywania szans kobiet i dziewcząt, a także wymagania stawiane naszym dostawcom, aby pracowali w bezpiecznym środowisku i otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie.

Jaki jest obecny ślad węglowy (carbon footprint) firmy i jak wyglądają plany jego obniżenia?

Nasza szacowany całkowity ślad węglowy, liczony od surowca do końca życia produktu, wyniósł w roku finansowym 2014 (od września 2013 do końca sierpnia 2014) około 33,2 milionów ton CO2. Ta wartość jest wyższa niż w poprzednich latach, głównie w wyniku wykorzystania do obliczeń bardziej kompletnych danych.

Prowadzimy liczne działania w celu obniżenia naszego śladu węglowego, skupiając się przede wszystkim na:
• Korzystaniu z bardziej zrównoważonych źródeł naszych surowców
• Współpracy z dostawcami w zakresie zarządzania wywieranym przez nich wpływem na środowisko i osiąganą efektywnością energetyczną
• Projektowaniu bardziej ekologicznych produktów
• Umożliwieniu naszym klientom, oszczędzania oraz wytwarzania energii w domu za pośrednictwem naszych produktów i usług.

Mamy również świadomość, że możemy wiele zmienić poprzez sprawianie, aby budynki należące do IKEA były bardziej wydajne – poprzez lepsze zarządzanie podróżami naszych współpracowników, zmniejszanie zużycia energii i wody oraz poprawę naszej ogólnej efektywności energetycznej. Mimo, że obszary te stanowią niewielką część naszej całkowitej emisji dwutlenku węgla, mamy nad nimi bezpośrednią kontrolę i dzięki temu także możliwość szybszego ich ulepszania.

W roku finansowym 2014 całkowita emisja dwutlenku węgla w naszych działaniach operacyjnych spadła o 2% w porównaniu do poprzedniego roku i wyniosła 757 841 ton, a nasz ślad węglowy w przeliczeniu na ilość sprzedanych produktów (kg/CO2/m3) poprawił się o 24% w przeciągu ostatnich czterech lat. Ponadto, udało nam się zmniejszyć emisję CO2 w transporcie o 12,8% w porównaniu z rokiem 2011. Więcej szczegółowych danych znajduje się na str. 45 Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2014.

Niezależność energetyczna IKEA w 2020 - czy zakup farm wiatrowych w Polsce jest metodą na jej osiągnięcie?

Nasza globalna strategia zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive zakłada osiągnięcie pełnej niezależności energetycznej przez Grupę IKEA do 2020 roku. W Polsce inwestujemy przede wszystkim w farmy wiatrowe oraz panele słoneczne. Mamy już cztery działające farmy (w Rymanowie, Bukowsku i Łękach Dukielskich oraz najnowszą, zakupioną w 2015 roku we Wróblewie), a Grupa IKEA zobowiązała się do zakupu dwóch kolejnych – jednej w Lubartowie i jednej w Gizałkach. Wszystkie sześć farm wiatrowych mogą rocznie generować energię wiatrową na poziomie 473 GWh, co umożliwia redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 449 000 ton i jest równoznaczne z wycofaniem 155 000 samochodów z polskich dróg.

Celem zakupu farm wiatrowych w Polsce jest osiągniecie niezależności energetycznej Grupy IKEA do 2020 roku. Według prognoz do końca 2015 roku energia wiatrowa ze wszystkich sześciu farm wiatrowych razem z energią cieplną produkowaną z biomasy w fabrykach IKEA, pokryją całe zapotrzebowanie Grupy na terenie kraju, tj. wszystkich sklepów, centrów handlowych, fabryk, centrów dystrybucji oraz biur firmy.

Jak wygląda gospodarka surowcami (drewno, bawełna) używanym do produkcji wyrobów IKEA?

Drewno jest dla nas jednym z najważniejszych surowców, wykorzystywanym w wielu produktach. Stale szukamy rozwiązań, które pozwolą nam wykorzystać drewno w jak najbardziej efektywny sposób, dlatego nasze produkty projektujemy w taki sposób, aby zminimalizować ilość potrzebnego surowca i zwiększyć efektywność produkcji.

Od wielu lat współpracujemy z innymi organizacjami, aby zwiększać dostawy drewna z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Jesteśmy jednym ze współzałożycieli Forest Stewardship Council® (FSC), a 21 naszych leśników stale pracuje nad tym, by zagwarantować, że surowiec drzewny będzie spełniał nasze standardy leśnictwa i że udział certyfikowanego drewna w naszym łańcuchu dostaw będzie konsekwentnie rosnąć.

Obecnie 41% pozyskiwanego przez nas drewna pochodzi z bardziej zrównoważonych źródeł (z recyklingu oraz lasów certyfikowanych FSC). Naszym celem jest, aby w 2017 roku udział ten wynosił 50%, a w 2020 roku chcemy osiągnąć 100%.

Bawełna jest naturalnym, odnawialnym materiałem używanym w wielu naszych produktach – od sof i poduszek, po pościel i klosze lamp. Jej tradycyjne sposoby uprawy są często szkodliwe dla środowiska i ludzi, którzy ją uprawiają. Dlatego współpracujemy z farmerami, aby podnosić standardy i całkowicie wyeliminować zatrudnianie dzieci w naszym łańcuchu dostaw. Współpracujemy także z organizacjami takimi jak Better Cotton Initiative (BCI) oraz WWF, aby przyjąć wspólne, holistyczne podejście do złożonych zagadnień zrównoważonego rozwoju w uprawie bawełny. Naszym celem jest, aby do końca 2015 roku cała bawełna, jakiej używamy, pochodziła z bardziej zrównoważonych źródeł i była produkowana zgodnie ze standardami BCI, standardami dla zrównoważonej uprawy bawełny w USA lub pochodziła od farmerów, którzy działają na rzecz spełnienia standardów Better Cotton Initiative.

Obecnie 75% naszej bawełny pochodzi ze zrównoważonych źródeł. W roku finansowym 2014 zainwestowaliśmy w sumie 1,34 mln euro w projekty mające pomóc ok. 110 000 rolnikom podnieść ich dochody i produkować bawełnę przy mniejszym zużyciu wody i chemikaliów.

Rozmawiał Piotr Siergiej, ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej