więcej


Zielona gospodarka

Hedegaard o kontroli CO2 (10230)

2010-12-23

Drukuj
W świetle kryzysu klimatycznego i gospodarczego konieczne są sposoby opłacalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – pokreślą komisarz Connie Hedegaard. Komisja Europejska przygotowuje się do opracowania wniosku ustawodawczego dotyczącego nadzoru regulacyjnego nad rynkiem dwutlenku węgla w Unii Europejskiej.
Europejski rynek handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla jest stosunkowo nowy, jednakże w ciągu sześciu pierwszych lat istnienia rozwijał się zarówno pod względem rozmiarów, jak i złożoności. W świetle kryzysu klimatycznego i gospodarczego coraz bardziej konieczne są sposoby opłacalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ważne jest, aby rynek rozwijał się nadal i aby wysyłał inwestorom i decydentom w całej UE niezakłócony sygnał dotyczący ceny dwutlenku węgla. Przez ostatnie lata rynek ten osiągnął rozmiar czyniący z niego potencjalny cel oszustw. Dlatego w miarę jego rozwoju musi on być poddawany stosownemu i skutecznemu nadzorowi regulacyjnemu – powiedziała komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard.

Kontekst


Komunikat jest pierwszym krokiem na drodze do opracowania wniosku ustawodawczego w tej dziedzinie w 2011 r. Stanowi on podsumowanie dotyczące zapewnienia nadzoru na europejskim rynku dwutlenku węgla. Opisano w nim również aktualny rozwój sytuacji na rynkach energetycznych i finansowych, które mają wpływ na rynek dwutlenku węgla, a także wymieniono dostępne opcje pozwalające na zachowanie integralności rosnącego rynku. We wnioskach komunikatu stwierdzono, że znaczna część rynku dwutlenku węgla podlega stosownemu nadzorowi, ale rynek kasowy może wymagać większej uwagi.

Następnym krokiem Komisji będzie dokładniejsza analiza struktury rynku dwutlenku węgla, poziomu nadzoru oraz dostępnych opcji (w tym zaklasyfikowania uprawnień jako instrumentu finansowego). W pierwszej połowie 2011 r. przeprowadzone zostaną internetowe konsultacje z zainteresowanymi stronami, których wyniki zostaną uwzględnione w szczegółowej ocenie skutków. Prace te zostaną wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym, czy należy opracować wniosek ustawodawczy.

Do wzięcia udziału w tym procesie zachęca się uczestników rynku i inne zainteresowane strony. Mogą one pomóc Komisji w opracowaniu solidnych rozwiązań zapewniających dalszy rozwój europejskiego rynku dwutlenku węgla.

Informacje dotyczące prac w zakresie nadzoru rynku zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu, gdy tylko staną się dostępne.

Więcej informacji: europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/697&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej