więcej


Zielona gospodarka

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: choć emisje objęte systemem EU ETS wzrosły w 2010 r., to jednak nadal są na znacznie niższym poziomie niż przed kryzysem (12655)

2011-05-18

Drukuj
Zgodnie z informacjami odnotowanymi w rejestrach państw członkowskich emisje gazów cieplarnianych z przedsiębiorstw uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) wzrosły o ponad 3 proc. w ubiegłym roku. 
Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Wzrost emisji w 2010 r. jest znakiem ożywienia gospodarczego, jednak nawet po przywróceniu normalnej sytuacji gospodarczej emisje objęte systemem EU ETS utrzymują się znacznie poniżej poziomu przewidzianego na okres handlu 2008-2012. Dane wykazują, że niektóre sektory przemysłu w dalszym ciągu gromadzą nadwyżki uprawnień w celu wykorzystania ich w trzecim okresie handlu, poczynając od 2013 r. Stanowi to wyraźny przykład elastyczności, jaką system handlu uprawnieniami do emisji oferuje przedsiębiorstwom, a także dowód na to, że wiele jeszcze można zrobić, aby obniżyć emisje na kolejnym etapie, utrzymując jednocześnie koszty gospodarcze na rozsądnym poziomie”.

Dane dotyczące emisji z 2010 r.

Systemem EU ETS objętych jest ponad 12 000 elektrowni i instalacji produkcyjnych w 27 państwach członkowskich UE, Norwegii i Liechtensteinie. Zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z tych instalacji wyniosły ogółem 1 932 mld ton równoważnika CO2 w roku ubiegłym, o 3 proc. więcej w porównaniu z 2009 r.

Wzrost emisji jest zgodny z powszechnym oczekiwaniem i z prognozami analityków, antycypującymi te dane. Za jego przyczynę uważa się ożywienie gospodarcze, jakie nastąpiło po recesji, która spowodowała wyjątkowo duży spadek emisji w 2009 r. – o 11,6 proc.

Wzrost ten jednak prawdopodobnie utrzyma się znacznie poniżej ponownego wzrostu produkcji jaki odnotowano we wspomnianych instalacjach, jako że średni wskaźnik produkcji przemysłowej w UE 27 wzrósł w 2010 r. o 6,7 proc. w porównaniu z 2009 r.

Wysoki poziom spełniania wymogów

Poziom spełniania wymogów systemu EU ETS przez przedsiębiorstwa był wysoki. Jedynie 2 proc. uczestniczących instalacji nie umorzyło uprawnień obejmujących wszystkie ich emisje z 2010 r. w terminie do 30 kwietnia 2011 r. Większość z tych instalacji to małe przedsiębiorstwa, emitujące razem mniej niż 2 proc. emisji objętych systemem EU ETS. 3 proc. instalacji nie przekazało w tym samym terminie danych dotyczących zweryfikowanych emisji za 2010 r.

Większe wykorzystanie międzynarodowych kredytów

Od 2008 r. instalacje mogą umarzać międzynarodowe jednostki redukcji emisji powstałe na skutek stosowania elastycznych mechanizmów protokołu z Kioto, w celu offsetowania swoich emisji. Jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER) stanowiły 4,7 proc. wszystkich umorzonych jednostek w okresie 2008-2010. Z tego około 51 proc. pochodziło z Chin, 20 proc. z Indii, 16 proc. z Korei Południowej, a 7 proc. z Brazylii, podczas gdy pozostałe 6 proc. pochodziło z innych 20 państw.

Jednostki redukcji emisji (ERU) stanowiły jedynie 0,4 proc. wszystkich umorzonych od 2008 r. jednostek. W sumie umorzone od 2008 r. jednostki CER i ERU stanowiły około 21 proc. spośród około 1,4 mld kredytów przyznanych na okres handlu 2008-2012.

Ogółem liczba umorzonych jednostek w etapie II – emisje 2008-2010 5.937.783.272 100,0% 
Jednostki CER i ERU 300.670.872 5,1% 
Uprawnienia przyznane za darmo lub uprawnienia zakupione na aukcji 5.637.112.400 94,9% 

Kontekst 

Drugi okres handlu w ramach systemu EU ETS rozpoczął się 1 stycznia 2008 r. i skończy po upływie 5 lat 31 grudnia 2012 r. Okres ten pokrywa się z okresem, w którym państwa uprzemysłowione muszą zrealizować cele w zakresie ograniczenia emisji wyznaczone przez protokół z Kioto. System EU ETS zostanie poddany znacznej reformie zanim w dniu 1 stycznia 2013 r. rozpocznie się – trwający do 2020 r. – trzeci okres handlu. Przepisy stanowiące przegląd dyrektywy w sprawie handlu uprawnieniami do emisji zostały przyjęte jako część pakietu klimatyczno-energetycznego UE w dniu 23 kwietnia 2009 r. (IP/09/628), który ustanawia zmienione zasady ETS na okres 2012-2020 i później.

W ramach systemu EU ETS instalacje są zobowiązane do przekazywania co roku danych dotyczących ich zweryfikowanych emisji do rejestrów państw członkowskich. Dane te za rok 2010 zostały upublicznione za pośrednictwem niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty (CITL) w dniu 1 kwietnia 2011 r. Od 16 maja w CITL udostępniono również dane dotyczące poziomu spełniania wymogów, wraz z informacjami na temat spełniania przez instalacje wymogów w zakresie umorzenia liczby uprawnień równej ubiegłorocznym zweryfikowanym emisjom. 

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa CITL:
ec.europa.eu/environment/ets/ 

Rejestry dostępne na stronie DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu portalu EUROPA: 
ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

ETS po przeglądzie i najczęściej zadawane pytania:
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm 


źródło: © European Union, 1995-2011
www.ec.europa.eu

 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej