więcej


Zielona gospodarka

Handel emisjami wspiera w Polsce zielone inwestycje (10186)

2011-03-04

Drukuj
Jak można „zazielenić” inwestycje wykorzystując pieniądze z handlu jednostkami emisji AAU, na których Polska zarobiła dotąd ponad 80 mln euro? – to główny temat wystąpienia Janusza Zaleskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody podczas konferencji „Japońskie Technologie Środowiskowe”, która odbyła się w Warszawie. 
Polska zarobiła dotąd na handlu AAU ponad 80 mln euro, które są przeznaczane na ochronę klimatu w Polsce i wspierają jednocześnie realizację wymogów unijnej polityki klimatycznej (pakietu klimatyczno-energetycznego).

Środki pochodzące z umów sprzedaży jednostek AAU w ramach polskiego Systemu Zielonych Inwestycji przeznaczane są na dofinansowanie inwestycji w formie dotacji. Ich uzupełnieniem mogą być pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz jest Krajowym Operatorem Systemu GIS i zarządza realizacją Systemu. Środki pozyskane dzięki transakcji są umieszczane na wyodrębnionym rachunku klimatycznym.

Możliwości, jakie dla polskiej ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury stwarzają zielone inwestycje prezentował podczas dzisiejszej konferencji w Warszawie Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ:
– Zarabiamy na klimacie, dzięki temu, że wdrożyliśmy w Polsce mechanizm, który gwarantuje wykorzystywanie pieniędzy ze sprzedaży jednostek AAU na cele ściśle związane z ochroną środowiska, a szczególnie na działania ograniczające negatywne skutki emisji dla klimatu. Ten mechanizm to System Zielonych Inwestycji. Nasz system jest kompleksowy, wiarygodny i transparentny.

Konferencja „Japońskie Technologie Środowiskowe” była okazją do przedstawienia technologii, które mogą być wykorzystane w realizacji projektów Systemu Zielonych Inwestycji (GIS, od ang. Green Investment Scheme) w Polsce m.in. w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz technologii czystego węgla.

W spotkaniu wzięli udział m.in. prelegenci z wiodących japońskich przedsiębiorstw, które specjalizują się w technologiach środowiskowych. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy przedstawili m.in. zasady działania GIS w Polsce.

Organizatorem konferencji była Japońska Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO) oraz JAAP.

Pierwsza umowa, jaką zawarła Polska w ramach „zielonych inwestycji” została podpisana w listopadzie 2009 r. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) działającym na rzecz Rządu Hiszpanii. Kolejne umowy, z partnerami japońskimi reprezentującymi sektor prywatny oraz z EBOR działającym na rzecz Rządu Irlandii zostały podpisane wiosną ubiegłego roku. Ostatnią umowę, z Organizacją Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO), podpisano podczas konferencji COP16 w Cancun (Meksyk), w grudniu zeszłego roku.

Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc. wobec zobowiązań z Protokołu wynoszących 6 proc. W tym samym czasie PKB w Polsce zwiększył się o 70 proc. Nadwyżka jednostek AAU, jaką posiada Polska, jest przede wszystkim wynikiem trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku, ale także działań na rzecz środowiska.

Więcej o polskim Systemie Zielonych Inwestycji: dostępne środki, terminy konkursów:www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/
 
***

NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) - to założona w 1980 r. w Japonii, niezależna instytucja administracyjna, której zadaniem jest łączne promowanie aktywności z zakresu zagadnień energetycznych, środowiskowych, przemysłowych oraz działań w ramach mechanizmów Kioto w kraju i na świecie.

JAAP (JICA Alumni Association in Poland) to założone w 1992 roku stowarzyszenie zrzeszające polskich absolwentów szkoleń w Japonii. Szkolenia od 1990 roku organizowała Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej (JICA) w ramach japońskiej pomocy rządowej dla Polski realizowanej w okresie transformacji gospodarczej.  


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej