więcej


Zielona gospodarka

Handel emisjami: Komisja proponuje powrót do wspólnej platformy aukcyjnej (10313)

2010-07-26

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła poparcie swojego wniosku dotyczącego rozporządzeń handlem uprawnieniami do emisji w ramach unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) przez Komitet ds. Zmian Klimatu. Rozporządzenie określa zasady handlu uprawnieniami do emisji, które będą obowiązywać w trzecim okresie handlowym EU ETS – od 2013 roku, a także zasady uprawnień dla operatorów pojazdów powietrznych od 2012 roku.
Komisja przedstawi projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europy, umożliwiając obu instytucjom w przeciągu 3 miesięcy bliższe zapoznanie się z przyszłą regulacją.

Connie Hedegaard, komisarz ds. działań na rzecz klimatu, powiedziała: „Komisja wolałaby, aby wszyscy przemawiali jednym głosem, jednak niektóre państwa członkowskie domagały się możliwości działania we własnym imieniu. Jestem więc zadowolona z tego, że kraje znalazły kompromis, dzięki któremu możliwe będzie stworzenie podstaw dla wspólnej aukcji. Dzięki temu kompromisowi państwa członkowskie mogą zrezygnować ze wspólnej platformy, pod warunkiem, że spełnią pewne kryteria, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie licytacji i rynku węgla”.

Wzrastająca rola aukcji

Od początku trzeciego okresu handlowego, już od 2013 roku, aukcje będą systematycznie zastępować darmowe pozwolenia – będzie to główna metoda rozdziału pozwoleń dla wszystkich sektorów poza lotnictwem. Oczekuje się, iż w 2013 roku co najmniej połowa wszystkich pozwoleń będzie dystrybuowana poprzez aukcje. Jeśli chodzi o lotnictwo, to plany zakładają, iż w 2012 roku aukcjom podlegać ma 15% pozwoleń. Proporcje te pozostaną niezmienione przez następne lata.

Przyjęty na początku lipca projekt rozporządzeń dotyczy handlu pozwoleniami na trzeci okres handlowy oraz następne, a także wczesny okres handlu pozwoleniami, czyli przed rokiem 2013. Regulacje dotyczą także tzw. „pozwoleń lotniczych” od roku 2012, którymi mogą posługiwać się wyłącznie operatorzy statków powietrznych.

Wspólna platforma aukcyjna

Projekt rozporządzenia przewiduje, że państwa członkowskie i Komisja dołożą wszelkich starań w celu powołania wspólnej platformy handlowej, umożliwiającej nabywanie uprawnień w imieniu państw członkowskich. Wspólna platforma aukcyjna ma być najbardziej opłacalnym podejściem, zarówno dla państw członkowskich, jak i oferentów. Komisja uważa, że wspólna platforma najlepiej gwarantuje poszanowanie zasad niedyskryminacji, przejrzystości i prostoty; stanowi najlepszą gwarancję pełnego, uczciwego i sprawiedliwego dostępu dla małych i średnich przedsiębiorstw objętych systemem EU ETS oraz niewiele emitujących i najlepiej minimalizuje ryzyko nadużyć na rynku. Niemniej jednak państwa członkowskie, które chcą powołać własne platformy aukcyjne mogą to zrobić, ponieważ rozporządzenie przewiduje odpowiednie zasady dotyczące funkcjonowania takich platform aukcyjnych i koordynację ze wspólną platformą aukcyjną.

Proste i jasne zasady

Projekt rozporządzenia przewiduje prosty, „pojedynczy, zamknięty i jednolity cenowo” format aukcji, który będzie łatwo dostępny dla podmiotów ETS i innych oferentów kwalifikowanych. Również przewiduje kalendarz aukcji z określoną roczną ilością w oparciu o proste zasady zawarte w rozporządzeniu. Platformy aukcyjne będą decydować i publikować szczegóły dotyczące poszczególnych aukcji w danym roku kalendarzowym, z prawie rocznym wyprzedzeniem. Wielkość wolumenu pozwoleń za rok 2012 zostanie ustalona w późniejszym terminie.

Dostęp dla małych emiterów i łagodzenie ryzyka nadużyć rynkowych

We wniosku wzięto pod uwagę wymagania dotyczące pełnego, jasnego i równoważnego dostępu do małych i średnich przedsiębiorstw, do których zaliczają się mali emiterzy – będą one znaczące w staraniach o platformę handlową. Projekt wniosku zawiera także ramy prawne, które mają zminimalizować ryzyko „prania brudnych pieniędzy”, finansowania terrorystów, przestępstw finansowych, umów poufnych i manipulacji rynkowej.

Następne działania

Jeśli Parlament Europejski i Rada nie wniosą sprzeciwu, Komisja zaakceptuje regulacje natychmiast po upłynięciu 3 miesięcznego okresu zapoznawczego. Komisja już bez przeszkód zacznie przygotowania do wprowadzenia wspólnej platformy aukcyjnej, wspólnie z uczestniczącymi w niej państwami członkowskimi.
 
źródło: © Unia Europejska, 1995-2010, fot. www.sxc.hu
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej