więcej


Zielona gospodarka

GreenEvo - zielona ewolucja technologii. Rząd wspiera zieloną (r)ewolucję (10174)

2011-04-05

Drukuj
Kolejne zielone technologie dzięki GreenEvo i rządowemu wsparciu mają szansę wkroczyć na ścieżkę szybkiego rozwoju. Systemy lamp solarnych, suszarnia odpadów ściekowych i technologie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych – wybrano aż 21 zielonych technologii, które w ramach II edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii mają szanse na kompleksowy rozwój i promocję za granicą. O tegorocznym naborze mówił minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski podczas konferencji prasowej 31 marca br. w Ministerstwie Środowiska.
W tym roku kapituła konkursu złożona z wybitnych ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości i technologii oraz przedstawicieli instytucji rządowych, pod przewodnictwem Bernarda Błaszczyka, podsekretarza stanu w MŚ, zakwalifikowała do udziału w projekcie innowacyjne polskie rozwiązania w zakresie zielonych technologii, posiadające największy potencjał do rozwoju i ekspansji zagranicznej. Spośród 36 rozwiązań zgłoszonych do II edycji, 21 otrzymało unikalną szansę podboju rynków zagranicznych – ofertę doradczo-szkoleniową projektu GreenEvo, która umożliwi rozwój polskich zielonych technologii na rynkach międzynarodowych.

Minister Andrzej Kraszewski komentując wyniki konkursowego naboru zielonych technologii do II edycji GreenEvo:
– Zielone technologie to jedno z narzędzi do kształtowania zielonej gospodarki i osiągania zielonego wzrostu. To globalny trend, za którym Polska chce podążać pokazując najlepsze krajowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i promując je na kluczowych zagranicznych rynkach.

Gratulujemy właścicielom wyłonionych technologii i zapraszamy do ciężkiej wspólnej pracy w projekcie GreenEvo, która dla wybranych zaowocuje zagraniczną promocją wspartą przez rząd. Jak pokazują sukcesy laureatów pierwszej edycji, w zasięgu ręki jest nie tylko biznesowy sukces i zagraniczne kontrakty, ale także umacnianie marki Polski jako kraju, który wspiera zielony rozwój na świecie.

Wśród zakwalifikowanych do udziału w projekcie technologii znalazły się rozwiązania z zakresu: energii odnawialnej, energooszczędności, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza. Są to m.in. nowatorska metoda unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, suszarnia odpadów ściekowych czy systemy lamp solarnych. 

Ocena wniosków obejmowała formalne i merytoryczne kryteria obligatoryjne oraz kryteria fakultatywne. Podczas kwalifikacji technologii do udziału w projekcie brano pod uwagę jedynie wdrożone rozwiązania, a nie pomysły i koncepcje. Oceniano, czy dana technologia wspiera szeroko rozumianą ochronę środowiska oraz czy rozwiązanie jest sprawdzone, tzn. funkcjonuje na rynku i czy jest wdrożone u rzeczywistych klientów. Istotnymi kryteriami były również wkład w rozwój rodzimej myśli technologicznej i możliwości eksportowe.

W kolejnych miesiącach firmy wyłonione w II edycji projektu, dysponujące wybranymi technologiami będą wspierane, m.in. poprzez indywidualne doradztwo w zakresie transferu technologii, a także możliwość pozyskiwania funduszy i promocję, otrzymają możliwość udziału w szeregu szkoleń (dotyczących m.in. międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, techniki profesjonalnej prezentacji oraz sprzedaży, instrumentów wsparcia publicznego dla firm i ich zielonych technologii). – Najważniejsze w GreenEvo jest oferowanie zielonym technologiom wędki, a nie ryby. Nie dajemy pieniędzy, tylko kierujemy rozwojem technologii na podstawie rozpoznania globalnych rynków. Merytoryczno-edukacyjne wsparcie dla wyłonionych projektów podniesie rynkową konkurencyjność rozwiązań ekologicznych – zaznacza minister Kraszewski.

Aby zapewnić efektywną realizację projektu Ministerstwo Środowiska pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty. W tym roku, przy realizacji II edycji projektu GreenEvo, ministerstwo chce jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z resortami gospodarki i spraw zagranicznych.

Ponadto planowane jest połączenie działań realizowanych w ramach w/w projektu z inicjatywą Unii Europejskiej – Programem Wstępnym Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV). ETV jest narzędziem, którego celem jest przede wszystkim umożliwienie wdrażania na rynku innowacyjnych technologii środowiskowych przez weryfikację rzetelności deklaracji dostawców tych rozwiązań.

Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Od ponad roku dzięki projektowi Ministerstwa Środowiska i rządowemu wsparciu działa projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, który wspiera innowacyjne polskie zielone technologie i pomaga w ich transferze na zagraniczne rynki.


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej