więcej


Zielona gospodarka

Fundusze solidarne z powodzianami (10344)

2010-06-04

Drukuj
400 milionów złotych na powodzian solidarnie zadeklarowały wojewódzkie fundusze oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pomoc finansową w wysokości blisko 400 mln zł w formie dotacji i pożyczek oraz uproszczenie procedury dofinansowania zadeklarowali prezesi zarządów Narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na specjalnym spotkaniu w Zamościu. Poświęcone ono było określeniu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć komunalnych na terenach dotkniętych tegoroczną powodzią.

Drugiego dnia po spotkaniu NFOŚiGW zaproponował funduszom wojewódzkim formularz uproszczonego wniosku o udzielenie dofinansowania na ten cel.

Wnioski na usuwanie skutków powodzi przez samorządy i spółki komunalne rozpatrywane będą w najbliższych funduszach wojewódzkich i Narodowym Funduszu. Wnioskami dotyczącymi dofinansowania usuwania skutków osuwisk ziemnych zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Korzystając ze sprawdzonych mechanizmów i doświadczeń wypracowanych podczas powodzi i innych klęsk żywiołowych w ubiegłych latach, fundusze ochrony środowiska ustalą, ostateczny zakres i formę dofinansowania tych zadań natomiast pomoc finansowa zaoferowana będzie po podsumowaniu szkód przez właściwych wojewodów i marszałków.

Autor: Witold Maziarz
źródło: NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej