więcej


Zielona gospodarka

Firmy dbające o klimat zarabiają więcej (18158)

2015-01-31

Drukuj
galeria

Duże polskie spółki giełdowe zaczynają dostrzegać problem zmian klimatu. To dobrze, bowiem jak wynika z raportu EY oraz organizacji pozarządowej CDP, spółki dbające o klimat mają dużo lepsze wyniki finansowe od konkurencji.

Organizacja pozarządowa CDP wysłała zapytania odnośnie polityki klimatycznej firm do 100 największych spółek giełdowych Europy Środkowej i Wschodniej. Niestety, odpowiedzi przysłało zaledwie 14 z nich. To zdecydowanie mniej niż przy podobnych raportach tworzonych przez CDP choćby w Europie Zachodniej. Polskie firmy nie wyróżniły się na tle regionu - spośród 52 polskich spółek o swojej polityce klimatycznej opowiedziało siedem.

To ta przygnębiająca część raportu. Pozytywne jest z kolei to, że te 14 firm, których dotyczy raport, wypada naprawdę dobrze. 100% z nich ma specjalnych menadżerów do spraw zmian klimatu. Wszystkie spółki inkorporowały politykę klimatyczną do swoich strategii biznesowych i bez wyjątku biorą one pod uwagę zmiany klimatu przy ocenie strategicznej inwestycji.

Jak czytamy w raporcie, aż 92% przedsiębiorstw postawiło sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku ich działalności, a 77% wprowadziło premie dla kadry zarządzającej za ich osiągnięcie.

Przedsiębiorstwa postrzegają zmiany klimatu zarówno jako szansę, jak i zagrożenie. W obu tych kategoriach najwięcej przedsiębiorstw - 69% - postrzega je jako szansę lub zagrożenie dla swojej reputacji.

Organizacja CDP co roku tworzy globalny ranking firm pod kątem ich polityki klimatycznej. W 2014 roku sklasyfikowano ponad 5 tysięcy przedsiębiorstw. 187 z nich otrzymało najwyższą notę „A” i miejsce w Climate Performance Leadership Index - liście firm najbardziej dbających o klimat. Ta wyjątkowa dbałość idzie w parze z lepszymi wynikami finansowymi. Potwierdzają to także wyniki polskich spółek, będących liderami na tym polu. Na warszawskiej giełdzie w ostatnich 5 latach indeks RESPECT, gdzie notowane są spółki odpowiedzialne społecznie wzrósł aż o 49%. Dla porównania, WIG20 wzrósł w tym samym okresie o 22%.

Raport CDP CEE 100 Climate Change Report 2014 przedstawiono 13 stycznia 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cały raport w języku angielskim można przeczytać tutaj: Raport_CDP.pdf

Marek Józefiak, Chrońmy Klimat


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej