więcej


Zielona gospodarka

Eksperci dyskutują o "Narodowym programie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej" (16993)

2014-03-26

Drukuj

– Cieszę się, że w wyniku prac rady udało nam się zdiagnozować i przygotować dokumenty, które zostaną wykorzystane przy opracowywaniu "Narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej" – powiedział minister gospodarki podczas ostatniego posiedzenia Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, które odbyło się 21 marca br. w gmachu resortu gospodarki.

Wicepremier Piechociński podziękował wszystkim członkom rady za wspólne działania. Wręczył także podziękowania za dotychczasową współpracę. W miejsce Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej ma zostać powołana nowa rada pod roboczą nazwą Rada ds. Energii i Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Jej prace powinny skoncentrować się wyłączenie na sektorze energetycznym.

Tego samego dnia w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja dotycząca "Narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej" (NPRGN). Jej głównymi tematami były polityka klimatyczna UE oraz rozwój sektora energetycznego.

Wiceminister Grażyna Henclewska, która otworzyła spotkanie podkreśliła, że działania w sektorze energetyki powinny prowadzić m.in. do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i obejmować różne obszary takie jak budownictwo, rolnictwo, transport i przemysł. – Zrównoważony rozwój, to nic innego jak równowaga pomiędzy gospodarczym, społecznym i środowiskowym aspektem każdej działalności.

Zwróciła także uwagę, że ważnym czynnikiem obniżającym koszt działań niskoemisyjnych po stronie produkcji jest odpowiednie wykorzystywanie posiadanych zasobów. Ministerstwo Gospodarki pracuje nad NPRGN. – Jego podstawowy cel zostanie określony po zidentyfikowaniu wszystkich obszarów, w których możliwa jest redukcja emisji gazów cieplarnianych – przypomniała wiceminister Hencelewska. Do Programu włączone zostaną także rozwiązania wspierające rozwój gospodarczy i wzrost jakości życia społeczeństwa, przy jednoczesnym obniżeniu emisyjności.

***

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej została powołana zarządzeniem Ministra Gospodarki z 18 maja 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej