więcej


Zielona gospodarka

Dlaczego polityka europejska musi zająć się całym śladem węglowym w środowisku architektury (21902)

2021-06-15

Drukuj
galeria

Źródło: Pixabay.com

Dziś mija tydzień do czasu zakończenia konsultacji publicznych dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Nie będzie to pierwszy raz, kiedy EPBD została zmieniona, ani nie będzie ostatnim.

Jednak w przypadku europejskiego środowiska zbudowanego i aspiracji architektonicznego sektora do pełnej dekarbonizacji, ten przegląd legislacyjny jest jednym z najważniejszych momentów ostatnich lat.

Fala remontowa może wspierać zrównoważoną odbudowę

Chodzi o to, jak nadal szukać zrównoważonego wyjścia z najgorszego załamania gospodarczego spowodowanego COVID-19. Konsultacje  EPBD były okazją Komisji Europejskiej do jasnego pokazania, w jaki sposób sektor budynków i budownictwa może przynieść korzyści zarówno w zakresie tego ożywienia, jak i osiągnięcia Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r.

Konsultacje EPBD mogą stymulować skuteczne wdrożenie fali renowacji, która dotyczy emisji dwutlenku węgla z istniejących budynków i osiąga niezbędne potrojenie wskaźników renowacji w całej Europie w ciągu najbliższej dekady.

Ma to kluczowe znaczenie, a Światowa Rada Zielonych Budynków (WorldGBC) i Green Building Council (OWH) w całej Europie opracowują ramy, które pomogą samorządom lokalnym w pomiarze i śledzeniu wpływu lokalnych programów renowacji w ramach projektu BUILD UPON2.

W głównych zmianach polityki dotyczącej budynków, takich jak EPBD, bezwzględnym priorytetem jest skupienie się na zapotrzebowaniu na energię operacyjną oraz zmniejszenie jej, ale dotyczy to tylko części wpływu tego sektora.

Podejście "Całe życie"

Mierząc jednocześnie ślad węglowy operacyjny, jaki ten związany z budową budynku w sposób zintegrowany, podejście "Całe życie" w polityce dotyczącej budynków stanowi istotną okazję do uwolnienia potencjału sektora w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu.

Aby to podkreślić, w zeszłym tygodniu został wysłany list otwarty do decydentów UE,  podpisany przez 60 organizacji, w tym organizacje handlowe, duże przedsiębiorstwa budowlane i instytucje polityczne.

W liście sektor budowalny wzywa do dalszej polityki ochrony środowiska. Oprócz emisji operacyjnych budynków kluczowe dyrektywy, takie jak EPBD, muszą uwzględniać emisje uwalniane podczas produkcji, transportu, budowy i fazy wycofania wszystkich budynków i infrastruktury, powszechnie znanych jako elementy śladu węglowego.

Szacuje się, że zawarty obecnie w budynkach węgiel przyczynia się do 10-20% rocznej emisji CO2 związanych z budynkami w UE, w zależności od czynników takich jak rodzaj budynku; technika budowlana i materiały; oraz intensywność sieci. W niektórych krajach europejskich, w których dominuje energia niskoemisyjna, odsetek całkowitej rocznej emisji CO2 związanych z budowami i budynkami UE może wynosić już nawet 50%.

Na szczeblu europejskim mamy już narzędzie, które może wspierać dążenie do podejścia "Całe życie" w zakresie emisji dwutlenku węgla, ale wymaga ono szerszego przyjęcia. Ramy na poziomie Komisji Europejskiej oferują wspólny zestaw wskaźników służących do pomiaru efektywności środowiskowej budynków w całym ich cyklu życia i pomagają sektorowi w osiągnięciu zielonego ładu UE.

Wskaźniki te powinny stanowić podstawę tego, w jaki sposób Komisja Europejska włącza emisję dwutlenku węgla całego życia do ram polityki.

Jak #BuildingLife może pomóc

Sieć zielonych rad budowlanych jest gotowa wesprzeć Komisję w tej istotnej pracy. W ramach dwuletniego projektu #BuildingLife, WorldGBC i jego sieć zgromadziły różnych liderów w środowisku architektonicznym, aby opracować plan działania UE w zakresie polityki dotyczącej emisji dwutlenku węgla w całym życiu budynków.

Dokument ten szczegółowo demonstruje, w jaki sposób zasady emisji dwutlenku węgla i obiegu danych na całe życie mogą zostać włączone do istniejącej polityki sektora budowlanego UE, co będzie procesem odzwierciedlonym na szczeblu krajowym w 10 krajach. Pierwszy krajowy plan działania został zapoczątkowany w ubiegłym tygodniu przez Polską Radę Zieleni.

Dzięki tej przełomowej pracy, demonstrujemy również szerokie poparcie dla polityki Whole Life Carbon poprzez zgromadzenie grupy ambasadorów, którzy publicznie opowiadają się za powyższymi celami. Obecnie jest ich ponad 100, w tym dyrektorzy generalni niektórych wiodących europejskich firm z sektora budowlanego, a także posłowie do PE, tacy jak fińska Sirpa Pietikäinen, irlandzka Ciarán Cuffe i grecka Maria Spyraki, a także ministrowie rządów krajowych z całego świata.

Rządy krajowe, miasta i przemysł zaczynają działać

W całej Europie liderzy przemysłu i rządu zaczęli już działać w uznaniu ważnej roli podejścia "Całe życie" w dekarbonizacji zasobów budowlanych.

Finlandia dąży do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 r. i do 2025 r. będzie rozwijać konstrukcje niskoemisyjne, które obejmą limity emisji dwutlenku węgla dla różnych typów budynków. Francja jest pionierem ustawy E+C, która określa regulacyjne, obowiązkowe limity wpływu dwutlenku węgla w cyklu życia dla większości typów budynków.

Ponadto, w ramach ambicji, aby do 2035r. stać się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, Finlandia wkrótce będzie miała podobne limity emisji dwutlenku węgla w cyklu życia, podczas gdy Dania proponuje podobne limity regulacyjne dla budynków. Francja, Finlandia i inne kraje w całej Europie są przykładem tego, w jaki sposób poziom regulacji może być dostosowany do polityki krajowej.

Ta krajowa ambicja jest powielana również na szczeblu gminnym. Oslo w Norwegii zobowiązało się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 95% do 2030r. w porównaniu z poziomami z 1990r., przy strategii obejmującej również obieg zamknięty, podczas gdy Carbon Neutral Cities Alliance i C40 Cities niedawno uruchomiły zasoby dla miast w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w ich środowisku zabudowanym.

W sferze prywatnej, wśród ponad 100 sygnatariuszy biznesu Net Zero Carbon Buildings Commitment WorldGBC  jest wiele inspirujących przykładów ambicji klimatycznych pojawiających się w branży budowlanej.

#BuildingToCOP26

COP26 już za kilka miesięcy, a WorldGBC i inne organizacje globalne pomagają w kształtowaniu programu "Dzień Miast, Regionów i Środowiska Zbudowanego" COP26 poświęconego wpływowi miast i pilności przyszłościowej infrastruktury.

Międzynarodowa sieć będzie prowadzić wydarzenia w okresie poprzedzającym i oraz przez cały dzień, aby zaprezentować szeroką współpracę z podmiotami z całego łańcucha wartości w zakresie dekarbonizacji branży budowlanej.

Ponieważ światowi przywódcy spotkają się w Glasgow w listopadzie, Komisja Europejska ma opublikować zaktualizowaną EPBD w tym samym czasie. Cóż, byłby to wspaniały moment, aby UE nadal przewodziła polityce klimatycznej, demonstrując swoje zaangażowanie w walkę z wpływem budynków na emisję dwutlenku węgla w całym życiu.

Źródło: EURACTIV.com


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej