więcej


Zielona gospodarka

Dalszy spadek obrotów i cen na rynku uprawnień do emisji we wrześniu (13338)

2011-10-05

Drukuj

We wrześniu obserwowaliśmy spadki na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zawirowania gospodarcze na arenie międzynarodowej nie tylko mają swoje odzwierciedlenie na rynku kapitałowym ale także pośrednio mają wpływ na ceny uprawnień EUA oraz CER.

Nie tylko na aukcjach ale również na rynku spotowym widoczny był spadek wartości popytu na uprawnienia. We wrześniu na europejskich giełdach przehandlowano łącznie 4,88 mln EUA oraz 2,29 mln CER, co oznacza odpowiednio 28% i 31% mniejszy wolumen w porównaniu z poprzednim miesiącem. Przy współczynniku zmienności na poziomie 5%, ceny uprawnień EUA zawierały się w przedziale 10,41-12,74 €, osiągając miesięczne minimum w ostatnich dniach miesiąca. Mimo iż zakres cen uprawnień CER był zdecydowanie węższy (7,72-8,93€) ich względna miara zmienności wyniosła także 4% w mijającym miesiącu.

consus09_1
Poziom cen EUA we wrześniu br.
(źródło: opracowanie Consus S.A. na podstawie danych z giełd europejskich)


Powodem spadków cen uprawnień była również korekta cenowa na rynku ropy naftowej. Po okresie konfliktów zbrojnych w rejonach dostawców tego surowca, we wrześniu obserwowaliśmy korektę i powrót cen do lutowych poziomów, gdzie cena była stosunkowo wysoka. Silna korelacja rynku ropy z rynkiem uprawnień w miesiącu wrześniu skutkowała przekroczeniem dotychczasowego poziomu wsparcia EUA przy 10,60 €.

Uwzględniając ciągłą niepewność co do sytuacji finansowej państw Unii Europejskiej oraz korektę prognoz PKB na przyszły rok dla wielu państw, w kolejnych miesiącach prawdopodobne wydaje się utrzymanie obecnego trendu spadkowego. Zwłaszcza, że w systemie ETS występuje nadwyżka uprawnień nad planowanymi emisjami w tym roku na poziomie ok. 60 mln EUA (6 mln EUA w Polsce). Uprawnienia wykorzystywane są coraz częściej jako źródło dodatkowych przychodów dla państwa. Grecja, na przestrzeni minionego miesiąca zorganizowała aż trzy aukcje oferując łącznie 3 mln EUA. Na uwagę zasługuje fakt, iż jedynie 67% oferowanych uprawnień znalazło nabywcę co przy malejących cenach dało państwu przychód jedynie 23,1 mln €.

 
consus09_2Poziom cen CER we wrześniu br.
(źródło: opracowanie Consus S.A. na podstawie danych z giełd europejskich)


Kolejnym ważnym poziomem wsparcia, który może być testowany w październiku jest cena 9,95 € a przy dalszych spadkach nawet 7,88 €. W perspektywie kilku miesięcy wizja trudności, jakie mogą wyniknąć z reorganizacji krajowych rejestrów w grudniu tego roku oraz zapowiadane spore deficyty w kolejnym okresie rozliczeniowym mogą jednak skłonić przedsiębiorców do nabywania jednostek wcześniej. Takie działanie może stymulować wzrost cen. Wówczas, z punktu widzenia analizy wykresu, przekroczenie ceny 13,5 € będzie można odczytać jako zmianę trendu na boczny lub wzrostowy.

consus09_3
Spread (EUA – CER) we wrześniu br.
(źródło: opracowanie Consus S.A. na podstawie danych z giełd europejskich)


 
Autorem komentarza jest dr Juliusz Preś, makler papierów wartościowych w Consus.

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej