więcej


Zielona gospodarka

Czas na wprowadzanie raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych (10223)

2011-01-10

Drukuj
Ministerstwo Środowiska przypomina - do 28 lutego 2011 r. podmioty zobowiązane powinny wprowadzić do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji raporty za 2010 rok. Wymaga tego Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji utworzony Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 
Obowiązek wprowadzania raportów pojawia się w polskim prawie po raz pierwszy. Docelowo ma on zastąpić wiele obowiązujących dziś sprawozdań, zestawień i raportów.

Raport musi być zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3,poz.4). 

Wszystkie związane z krajową bazą wskazówki, formularze elektroniczne, zasady logowania oraz materiały pomocnicze i komunikaty znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.kobize.pl, w zakładce „Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji”. 

Rozporządzenie w formacie PDF do pobrania dostępne jest na stronie: www.chronmyklimat.pl/lang/pl/page/akty_prawne__dokumenty/id/19/


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej