więcej


Zielona gospodarka

Czas zielonych technologii – podsumowanie dwóch edycji projektu Greenevo (13957)

2012-02-26

Drukuj

GreenevoGreenEvo – to gwarancja jakości zielonych technologii "Made in Poland". Skuteczność programu Ministerstwa Środowiska potwierdzają sukcesy firm-laureatów dwóch dotychczasowych edycji. Dzięki udziałowi w konkursie 18 proc. z nich uruchomiło nowe zakłady produkcyjne, a 57 proc. udoskonaliło technologię. Wielu z nich udało się nawiązać kontakty handlowe, które zakończyły się podpisaniem umów sprzedaży rozwiązań technologicznych zagranicznym partnerom.

W trakcie dwóch edycji funkcjonowania projektu GreenEvo-Akcelerator zielonych technologii, spośród 95 zgłoszonych rozwiązań, udało się wyselekcjonować 30 sprawdzonych w Polsce zielonych technologii. Pomagają one m.in. zmniejszać negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, dotyczą gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej czy gospodarki wodnej.

Laureaci konkursu Ministerstwa Środowiska mieli szansę zaprezentować swoje rozwiązania na całym świecie. Wzięli udział w około 30 wyjazdach na misje handlowe oraz targi środowiskowe i spotkania biznesowych, m.in. w Chinach, Indiach, Kazachstanie, Wietnamie, Armenii, Azerbejdżanie, Rosji, we Francji, Norwegii, Algierii, Chorwacji, na Ukrainie i Białorusi. Niezależnie od misji handlowych, firmy organizowały też samodzielne wyjazdy-delegacje w związku z rozmowami handlowymi i projektami wdrożeniowymi.

Udział w projekcie przełożył się także na wyniki finansowe firm. Średni wzrost ich obrotów przez okres udziału w akceleratorze wyniósł 31,23 proc. 50 proc. firm zwiększyło zatrudnienie. W okresie udziału w projekcie zatrudniły one łącznie 62 nowych pracowników zajmujących się promocją, sprzedażą i wdrażaniem technologii.

Od czasu zgłoszenia do Akceleratora ponad połowa przedsiębiorstw udoskonaliło technologię, a 46 proc. podjęło projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu ich udoskonalenie. Ponadto blisko 30 proc. firm nawiązało potwierdzoną umową współpracę z uczelniami wyższymi lub instytutami badawczymi.

Wybrane w projekcie rozwiązania otrzymały unikalną ofertę doradczo-szkoleniową projektu GreenEvo. Niezależne od szkoleń oferowanych przez Ministerstwo Środowiska, 21 proc. przedsiębiorstw zainwestowało dodatkowo w szkolenia dla pracowników w zakresie technik promocji i sprzedaży.

Ponadto firmy mogły skorzystać z wszelkich form wsparcia dostępnych dla producentów rozwiązań ekologicznych. Część z nich zdobyła już dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki. Kilku laureatów projektu złożyło natomiast wnioski o dofinansowanie w ramach 7. Programu Ramowego, Programu LIFE+ i Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Efektem dotychczasowych dwóch edycji jest także przygotowanie raportów na temat potrzeb rynków zagranicznych, tj. analiza rynków zagranicznych pod względem obszarów technologii GreenEvo, analiza rynków zagranicznych pod względem możliwości promocyjnych, analiza potencjału technologii środowiskowych w Polsce, narzędzia / instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, analiza instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw na rynku polskim.

W 2011 r. opublikowano trzecią już część z serii raportów "Greenevo – Rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii" pokazującą uwarunkowania w sektorze ochrony środowiska na rynkach różnych państw. Publikacja obejmuje także opis programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) oraz instrumentów wsparcia dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii. Przygotowano także 31 filmów i kilka tysięcy broszur promujących laureatów programu promujących laureatów programu.

Obecnie Ministerstwo Środowiska prowadzi nabór do trzeciej edycji GreenEvo. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego poprzez formularz dostępny pod adresem www.greenevo.gov.pl.

***

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany, z myślą o promocji polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma on także pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowaniu ich do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami. Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku. Prowadząc projekt ministerstwo w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej