więcej


Zielona gospodarka

Crowdfunding dla energii z wiatru (19757)

Katarzyna Dmochowska
2016-09-16

Drukuj
galeria

Fot. Pracownia Finansowa

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki Produkcja energii z wiatru  jest coraz bardziej popularna w Polsce.  Moc zainstalowanych elektrowni wiatrowych zwiększa się z roku na rok. W 2005 roku wyniosła  83 MW, natomiast w 2016 roku już 5660 MW.  

Wzrost zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii spowodowało głównie podpisanie unijnych wymogów dotyczących zwiększenia ich udziału w ogólnym bilansie energetycznym. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2010 r. obowiązek produkcji odnawialnej w Polsce ma wynieść 20% w 2021 r. oraz 50% w 2050 r.

 

Elektrownia wiatrowa i jej działalność

Elektrownia wiatrowa wytwarza energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

Weźmy dla przykładu Ekologiczną Elektrownię Wiatrową nr 15, która została wybudowana w okolicy Bełchatowa w 2012 roku i jest zarządzana przez  firmę Pracownia Finansowa.

Ekologiczną Elektrownię Wiatrową nr 15 stanowią dwie elektrownie wiatrowe  o wysokości 105 m. Długość skrzydła wynosi po 45 m. Średnica wirnika to 90 m. Każda elektrownia posiada moc nominalną 2 MW. Łączna produktywność roczna obu elektrowni wynosi ok. 10 500 MWh/rok, co pozwala zaopatrzyć w energię elektryczną ok. 3,5 tysiąca gospodarstw domowych rocznie przez okres 25 lat. Po tym okresie turbina musi zostać wymieniona na nową.

Proces finansowania inwestycji

Pracownia Finansowa realizuje inwestycje w elektrownie wiatrowe poprzez crowdfunding. Jest to forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność zorganizowaną wokół tych projektów. Koszty przedsięwzięcia są pokrywane poprzez dużą liczbę mniejszych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem.

Inwestorem może być każda osoba zainteresowana wykupem udziałów w elektrowni wiatrowej, w tym społeczność lokalna. Udziałowca można pozyskiwać zarówno poprzez spotkania na żywo, marketing szeptany, promocję projektu czy poprzez specjalnie przeznaczone do crowdfundingu strony internetowe. W przypadku finansowania społecznościowego kosztownych inwestycji takich jak elektrownie wiatrowe (koszt wybudowania jednej elektrowni to ok. 11-12 mln zł.) z reguły pozyskuje się inwestorów poprzez działania prowadzone offline.

Korzyści dla osób finansujących wiatraki

Osoby zainteresowane tego typu przedsięwzięciami inwestują w realną wartość, z której zysk dla udziałowca jest długotrwały i względnie stabilny.  Minimalny wkład własny wynosi ok.  30 000 zł. Roczny zysk waha się od  8% do 14% . Okres wypłaty dywidend dla udziałowców wynosi średnio 25 lat (w przypadku elektrowni w Wistce koło Bełchatowa jest to 21 lat). Ponadto po okresie zużycia turbiny (po 25 latach) zakłada się, iż zostanie zamontowana nowa turbina, co oznacza iż okres wypłaty dywidend wydłuży się  min.  o 100% .  

Dla osób zainteresowanych inwestycjami organizowane są  webinary, na których można się zapoznać ze szczegółami dotyczącymi funkcjonowania elektrowni, dowiedzieć się, jak przebiega proces inwestowania i znaleźć informacje dotyczące wielu innych kwestii w tym dostępnego online, całodobowego monitoringu funkcjonowania wiatraka.

 

Etapy realizacji inwestycji:

Okres realizacji inwestycji trwa od 4 do 7 lat. Najwięcej czasu zajmują aspekty prawno-formalne. Sama budowa elektrowni wiatrowej zajmuje raptem około miesiąca.

  1. Badanie zasobów energetycznych z wiatru oraz zdolności posadowienia elektrowni (tzw. studium wykonalności projektu)  -  ok. roku
  2. Decyzje administracyjne i badanie wpływu na środowisko  (min. 3 lata)
  • Uzgodnienia z lotnictwem cywilnym i wojskowym
  • Badanie wpływu na otoczenie
  • Badanie wpływu na środowisko (zacienienia, hałas, ptaki, inne zwierzęta)
  • Pozwolenie na budowę

3. Budowa elektrowni wiatrowej (1 miesiąc)

 

Bariery w trakcie budowy oraz funkcjonowania elektrowni wiatrowej

Największą barierą dla realizacji inwestycji jest nieustabilizowane, zbyt często zmieniające się prawo dotyczące odnawialnych źródeł energii. Poziom świadomości społeczeństwa natomiast jest coraz większy. 92% z nich jest za budową wiatraków, aby uniezależnić się od dostaw energii z np. Rosji. Powstały całe "Gminy Przyjazne Wiatrakom". W wyniku zmian prawnych, tym wszystkim, którzy złożyli  propozycję, aby wybudować wiatrak na ich ziemi, Pracownia Finansowa   musiała odmówić.

Maciej Musiał, Prezes Pracowni Finansowej mówi – „Kierujemy się zasadą, aby nie budować tam, gdzie nas nie chcą”. Niestety często to się zdarza i firma musi poszukiwać innych lokalizacji.

Z kolei w trakcie funkcjonowania inwestycji pewnym utrudnieniem są zmieniające się ceny energii oraz ceny zielonych certyfikatów.

Na szczęście zysk dla inwestorów jest wyliczony w taki sposób, iż nie powinien być mniejszy niż zakładane minimum.

 

O firmie

Pracownia Finansowa Sp. z o.o. to firma rodzinna, która realizuje inwestycje w elektrownie wiatrowe oraz nieruchomości. Spółka, w obecnej postaci prawnej, działa od 2013 roku, natomiast  funkcjonuje już od 2007 roku.

Firma posiada obecnie 7 działających elektrowni wiatrowych. Kolejne 6 jest w trakcie realizacji. Zostaną one przeprowadzone już w nowym systemie wsparcia OZE. Ponadto firma jest w trakcie budowy 38 domów i 2 bloków mieszkalnych.

W wyniku osiągniętych zysków z inwestycji został zgromadzony kapitał na kolejnych 5 inwestycji, które zostaną przeprowadzone już w nowym systemie wsparcia OZE. Ponadto firma jest w trakcie budowy 38 domów i 2 bloków mieszkalnych.

Firma dokłada wszelkich starań, aby inwestorzy oraz mieszkańcy terenów, na których są posadowione elektrownie wiatrowe byli zadowoleni. Organizowane są spotkania informacyjne dotyczące funkcjonowania elektrowni. Jednym z takim spotkań był piknik „Pożegnanie lata pod wiatrakiem”, na którym można było obejrzeć elektrownię wiatrową od zewnątrz i od środka oraz porozmawiać z ekspertami na temat jej funkcjonowania.  Piknik odbył się w miejscowości Wistka, w województwie łódzkim, gdzie znajduje się Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 15.

 

Katarzyna Dmochowska, ChronmyKlimat.pl, na podstawie wywiadu z  Maciejem Musiałem, Prezesem Zarządu Pracowni Finansowej, oraz przy wykorzystaniu materiałów i  informacji dostarczonych od Pracowni.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej