więcej


Zielona gospodarka

Consus Carbon Engineering wykona plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa (17191)

2014-04-28

Drukuj
galeria

Smog w Krakowie, fot. Grzegorz Bednarczyk

17 kwietnia władze samorządowe Krakowa wyłoniły Consus Carbon Engineering wraz z partnerem jako zwycięzców przetargu na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla miasta. Kraków zyska strategię, która pozwoli na jeszcze bardziej skuteczną walkę z problemem jakości powietrza.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie ścieżki rozwoju gminy w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza. Dokument ten wyznacza konkretne cele m.in. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w mieście. Wyznaczy on dla Krakowa kierunki działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami. Plan ma być również ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Opracowanie i wprowadzenie w życie wytycznych Planu wiąże się przede wszystkim z możliwością pozyskiwania funduszy europejskich dla miasta. Kraków i inne miasta, aby móc aplikować o środki z Unii na lata 2014-2020 na m.in. ograniczenie niskiej emisji i poprawę efektywności energetycznej muszą dysponować PGN. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa ma zostać opracowany do października 2015 r. W życie wejdzie po uchwaleniu go przez Radę Miasta Krakowa.

– Jesteśmy dumni, że Consus Carbon Engineering wykona tak prestiżowy projekt. Prace zaczniemy od określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w Krakowie. Następnie na tej podstawie zostaną zaplanowane konkretne działania na lata 2014-2020, które przyczynią się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Uwzględnimy specyficzne geograficzne położenie miasta w niecce. Skoncentrujemy się na poprawie efektywności energetycznej budynków oraz infrastrukturze transportowej miasta i komunikacji publicznej - mówi Tomasz Pawelec, kierownik ds. usług dla administracji w Consus Carbon Engineering. – Poza tym jest to dla nas osobiście bardzo ważne, gdyż sami żyjemy w Krakowie i chcemy, aby dzięki opracowanemu przez nas planowi Kraków był lepszym miejscem do życia dla nas i naszych dzieci – dodaje.

Radni, mając na uwadze poprawę jakości krakowskiego powietrza, uchwalili w październiku ubiegłego roku prezydencki projekt opracowania i wdrażania PGN. Kraków przeznaczył na opracowanie Planu 190 tys. złotych (z czego 85 proc. będzie najprawdopodobniej pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Przygotowanie kompleksowego Planu zlecono zewnętrznej firmie. Przetarg na wykonanie PGN wygrała firma Consus Carbon Engineering we współpracy z Projektowanie Systemów Grzewczych Andrzej Łazęcki.

 

źródło: Consus Carbon Engineering


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej