więcej


Zielona gospodarka

Ceny praw do emisji CO2 pod wpływem tragedii greckiej (12914)

2011-07-13

Drukuj

Duża zmienność cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla jaką obserwowaliśmy w czerwcu to z jednej strony efekt niemieckiej deklaracji o wycofaniu się z energetyki jądrowej, z drugiej niepokojów związanych z finansową przyszłością Grecji.

Utrzymywanie się cen uprawnień powyżej 16 euro w pierwszej połowie miesiąca było konsekwencją planu wyłączania kolejnych niemieckich reaktorów, który został ostatecznie przypieczętowany uchwaleniem w ostatnich dniach czerwca pakietu ustaw, zakładających rezygnację z energii atomowej oraz rozwój energii opartej na źródłach odnawialnych. Jednocześnie utrzymywaniu wartości certyfikatów sprzyjały wysokie ceny ropy naftowej panujące na światowych rynkach.

W drugiej połowie miesiąca ceny uprawnień gwałtownie spadły, przyczyn takiego rozwoju sytuacji należy upatrywać w niepokojących informacjach na temat greckiej gospodarki, które skupiły uwagę inwestorów pod koniec czerwca. Brak wiążących decyzji Unii Europejskiej w kwestii wsparcia upadającej gospodarki tego kraju z jednej strony i brak deklaracji radykalnych reform w samej Grecji z drugiej strony, odbiły się negatywnie na większości światowych rynków. Dopiero przyjęcie ustaw oszczędnościowych przez rząd grecki uspokoiło inwestorów i wyhamowało dalsze spadki cen uprawnień.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na obniżenie cen uprawnieo było przyjęcie przez Komisję Europejską dyrektywy o efektywności energetycznej. Jej celem jest wspieranie państw członkowskich w staraniach o bardziej efektywne wykorzystania energii oraz wszelkich działaniach obniżających emisyjność. Długoterminowo przyczyni się to do obniżenia emisyjności produkcji energii, a co za tym idzie spadku popytu na uprawnienia EUA.

Przebicie na początku czerwca wsparcia na poziomie 13,25 euro dało sygnał do możliwych spadków wartości certyfikatów. Kolejnym godnym uwagi poziomem wsparcia, którego przekroczenie potwierdziłoby utrzymanie rynku niedźwiedzia, są okolice 11,80 euro. W ostatnich dniach minionego miesiąca ceny niebezpiecznie zbliżyły się do wspomnianego poziomu, jednak wydaje się, że rynek zdyskontował już sygnały negatywnie wpływające na wartośd EUA i w kolejnych dniach nastąpi powrót do obowiązującego od ponad dwóch lat trendu wzrostowego. Zarówno oczekiwania jak i działania uczestników rynku powinny mieć odzwierciedlenie w przyszłych wzrostach cen, zwłaszcza po pionierskiej deklaracji Niemiec o rezygnacji z energii jądrowej. Jednak cały czas należy mieć na uwadze olbrzymi wpływ, czynników politycznych, na rynek które mogą nam dostarczyć kolejnych nieoczekiwanych ruchów cenowych.

Autorem komentarza jest dr Juliusz Preś, makler papierów wartościowych w Consus.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej