więcej


Zielona gospodarka

Brytyjski kompleksowy plan redukcji emisji CO2 (10253)

2010-11-04

Drukuj
Raport opublikowany przez brytyjską organizację Centre for Alternative Technology przedstawia wnioski po wprowadzeniu programu „Zeroemisyjna Wielka Brytania do roku 2030” oraz podkreśla potrzebę międzynarodowej współpracy.
Program ten sugeruje, że Wielka Brytania może zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 90% do roku 2030 r., podczas gdy pozostałe 10% emisji może zostać zrównoważonych przez działania kompensacyjne (offsetowanie). Oprócz wezwania do wdrażania technologii środowiskowych oraz redukcji zużycia paliw, raport z czerwca 2010 roku namawia do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów oraz zmian zachowań społecznych.

Wielka Brytania musi podjąć wiele działań, zanim uda się jej dojść do zerowej emisji CO2 – w dużej mierze sukces zależy od udziału nowych technologii, efektywnego projektowania oraz zmiany ludzkich zachowań i nawyków. Pojedyncze jednostki oraz całe wspólnoty ludzi mają do odegrania ważną role w procesie dekarbonizacji. Działalność i doświadczenia – te namacalne i możliwe do osiągnięcia – muszą być promowane, aby pozyskać nowe, przyjazne dla środowiska normy społeczne.

Autorzy raportu formułują zalecenia, których realizacja, ich zdaniem, wpłynie na zredukowanie emisji CO2 do zera, utworzenie setek tysięcy nowych miejsc pracy i ochronę środowiska. Znaczną liczbę nowych miejsc pracy stworzą choćby programy modernizacji istniejących instalacji oraz budowy nowych, niskoemisyjnych siłowni. Według szacunków każdy jeden Twh mocy wygeneruje 173 nowych miejsc pracy. Całkowite wdrożenie instalacji wiatrowych powinno przynieść 3,4 mln osobolat pracy.

Co więcej, dzięki wdrożeniu zalecanych sposobów oszczędzania energii przyszłe zapotrzebowanie ma ciepło i energię elektryczną może być niższe nawet o 50% od obecnego. Skupienie się na ekologicznym aspekcie urządzeń, zwłaszcza na wykorzystaniu naturalnych zysków ciepła może być kluczem do uzyskania takich oszczędności. Korzyści przyniesie program również ocieplania budynków oraz użycie materiałów pochodzących z recyklingu, które mogą pochłaniać CO2 z powietrza, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia jego zawartości w atmosferze.

W sprawie użytkowania gruntów, program wzywa do ograniczeń w sektorze produkcji zwierzęcej, który obecnie odpowiada za 82% emisji gazów cieplarnianych generowanych przez rolnictwo. Takie postulaty będą wymagać od mieszkańców Wielkiej Brytanii zmiany nawyków żywieniowych; nowe, zrównoważone menu oparte będzie w dużej części o zróżnicowane produkty roślinne, udział mięsa będzie niewielki.

Mimo iż niektóre z propozycji, jak choćby zmiany żywieniowe, mogą nigdy nie uzyskać poparcia brytyjskiego społeczeństwa, sprawozdanie to stanowi odważny, kompleksowy plan działań zmierzających do wprowadzenia zrównoważonej gospodarki. Co ważne, plan ten kładzie nacisk na pilną potrzebę międzynarodowego porozumienia oraz stworzenia zróżnicowanych rozwiązań prawnych umożliwiających redukcję emisji, w tym systemu cap and trade, podatków z tytułu emisji CO2 oraz handlu limitami na energię.

Raport (w jęz. angielskim) dostępny jest pod adresem: www.zerocarbonbritain.com/index.php/zcbreportmenu/category/1-p?download=1%3A2030

Więcej informacji: www.zerocarbonbritain.com

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
tłum. ChronmyKlimat.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej