więcej


Zielona gospodarka

Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla energetyki przyznane (16254)

2013-10-01

Drukuj

Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska przedstawia listę instalacji wytwarzających energię elektryczną, które są objęte systemem EU ETS, wraz z przydziałami bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla w okresie rozliczeniowym 2013-2020.

Warunkiem otrzymania bezpłatnych uprawnień do emisji jest wykonanie zadań inwestycyjnych, ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym oraz wykorzystanie nakładów na ich realizację do rozliczenia przyznanych uprawnień.

Przedstawiona lista jest zgodna z Wnioskiem Polski o przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. wnioskiem derogacyjnym), który spełnia wymogi Decyzji Komisji 13 lipca 2012 r. C (2012) 4609.

Wniosek derogacyjny jest obecnie przedmiotem notyfikacji jako pomocy publicznej w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Konkurencji. Po wydaniu decyzji KE, Rada Ministrów przyjmie w drodze rozporządzenia wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem EU ETS w okresie rozliczeniowym 2013-2020 wraz z przyznaną tym instalacjom liczbą uprawnień do emisji.

Obecnie prowadzone są prace nad rządowym projektem ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która wprowadzi regulacje dotyczące m.in. przekazania przez podmioty wniosków o zatwierdzenie wskaźników zgodności oraz sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych.

***

Lista przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2013-2020 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną – pobierz tutaj.

Krajowy Plan Inwestycyjny  pobierz tutaj.

Bilans  pobierz tutaj.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej