więcej


Zielona gospodarka

Bezpieczeństwo krajowych rejestrów EU ETS zagrożone (10213)

2011-01-25

Drukuj
W dniu 19 stycznia br. Komisja Europejska zawiesiła przeprowadzanie transakcji we wszystkich rejestrach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS), z wyjątkiem wydawania oraz umarzania uprawnień do emisji. Działanie KE było odpowiedzią na powtarzające się naruszenia bezpieczeństwa w krajowych rejestrach.
W dniu 10 stycznia br. doszło do ataku hakerów na austriacki rejestr uprawnień do emisji CO2, w związku z czym został on zamknięty do odwołania. Następnie odnotowano kradzież uprawnień w czeskim rejestrze. W rezultacie kilka państw członkowskich UE, w tym Polska, zdecydowało się na zapobiegawcze zamknięcie krajowych rejestrów. Zgodnie z oświadczeniem Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, w polskim rejestrze nie stwierdzono żadnego przypadku kradzieży jednostek.

W związku z doniesieniami o próbach ataków na rejestry państw członkowskich, Komisja Europejska postanowiła zablokować możliwość wykonywania transferów we wszystkich rejestrach wspólnotowych.

W komunikacie z dnia 19 stycznia br. KE poinformowała: „Ten przejściowy środek został podjęty w związku z powtarzającymi się naruszeniami bezpieczeństwa w krajowych rejestrach w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Po pierwszym tego typu naruszeniu bezpieczeństwa na początku 2010 r. Komisja ściśle współpracuje z organami krajowymi odpowiedzialnymi za rejestry w celu zapewnienia, że odpowiednie środki bezpieczeństwa są wprowadzone we wszystkich rejestrach. Incydenty w ciągu ostatnich tygodni podkreślają pilną potrzebę wdrożenia tych środków”1.

Komisja Europejska wraz z władzami krajowymi są obecnie w trakcie ustaleń dotyczących minimalnych środków bezpieczeństwa jakie muszą zostać wprowadzone zanim będzie można znieść zawieszenie transakcji w rejestrach2.

Jos Delbeke, dyrektor generalny ds. zmian klimatu w Komisji Europejskiej, poinformował, że ilość uprawnień, jakie skradziono z rejestrów EU ETS to maksymalnie 2 mln. 

Zgodnie z zapowiedzią Komisji Europejskiej transakcje zostaną zawieszone przynajmniej do dnia 26 stycznia, (godz. 19:00 czasu środkowoeuropejskiego). Planowane jest stopniowe znoszenie zawieszenia transakcji, wraz z poprawą bezpieczeństwa funkcjonowania krajowych rejestrów.
 
Przypisy:
1. Komunikat z dnia 19.01.2011 dostępny jest pod adresem:
ec.europa.eu/clima/news/docs/transitional_measure_ets.pdf
2. Więcej informacji w komunikacie z dnia 21.01.2011:
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/34&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 
ChrońmyKlimat.pl
na podstawie: www.ec.europa.eu, www.reuters.com, www.kashue.pl,
www.renewableenergymagazine.com

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej