więcej


Zielona gospodarka

Apel by łatwiej tworzyć parki narodowe (21764)

2021-03-25

Drukuj
galeria

Zespół Parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski zainicjował i przekazał rządowi apel w sprawie zmian legislacyjnych umożliwiających powoływanie nowych parków narodowych w Polsce.

W dniu wczorajszym apel przekazały do Miniserstwa Środowiska i Klimatu reprezentantki zespołu parlamentarnego, co zostało zrelacjonowane na konferencji prasowej: https://www.facebook.com/SowinskaAnita/videos/150988723567534/

Jakie postulaty zawiera apel?

Apel proponuje:

- zainicjowanie współpracy pomiędzy najważniejszymi organami władzy i podjęcie inicjatywy ustawodawczej udrażniającej proces tworzenia nowych i poszerzania istniejących parków narodowych w Polsce;
- wdrożenie systemowych rozwiązań finansowych dla samorządów gmin zlokalizowanych na terenie parków narodowych w postaci rekompensat związanych z funkcjonowaniem gminy w warunkach wyższych standardów środowiskowych;
- wdrożenie systemowych rozwiązań finansowania parków narodowych, które zapewnią im stabilność i pozwolą skupić się na prowadzeniu działań związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną, a nie na prowadzeniu działalności komercyjnej związanej z eksploatacją zasobów przyrodniczych parku;

Cały apel można przeczytać tutaj: Apel_w_sprawie_parkow_narodowych.pdf

Kto poparł apel?

Apel oparło, oprócz osłów zespołu parlamentarnego także wieke organizacji pozarządowych, naukowców oraz osoby prywatne. Na liście poparcia znajduje się 126 pozycji, w tym Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Nawiązanie

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju z nadzieją poparla apel w sprawie parków narodowych. Wyrażając poparcie zwróciliśmy uwagę, że kierunek apelu oraz jego szczegółowe rekomendacje zbiegają się z wypracowanymi podczas zeszłorocznej konferencji „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?” rekomendacjami w tym zakresie.

Rekomendacje te zawarte są w Apelu Stulecia Polskiej Ochrony Środowiska, który został przygotowany z udziałem wszystkich 150 uczestników konferencji oraz członków jej Rady Naukowo-Programowej. Rekomendacje dotyczące obszarów chronionych wyrażone zostały w następujących słowach: „Ochrona różnorodności biologicznej przynosi nowe wyzwania. Jakkolwiek ochrona obszarowa i gatunkowa pełni zasadniczą rolę w ochronie przyrody, to ochrona różnorodności biologicznej wymaga działań na terenach, które nie są objęte różnymi formami ochrony, a przedmiotem dbałości i kontroli powinno być całe zróżnicowanie form życia i procesów zachodzących w ekosystemach, również na terenach pozostających pod silnym oddziaływaniem człowieka. Tym samym ochrona różnorodności biologicznej nie może być wyłącznie domeną państwa, a powinna angażować różne grupy interesariuszy korzystających w swojej działalności z zasobów przyrodniczych i kształtujących przestrzeń kraju. Po 2020 roku winno nastąpić zwiększenie kontroli wpływu inwestycji na środowisko, co dotyczy nie tylko przedsięwzięć dużych, ale też niewielkich przedsięwzięć zmieniających środowisko. Konieczna jest poprawa warunków i jakości dialogu z lokalnymi społecznościami w sprawach rozszerzania ochrony obszarowej. Szczególnie ważne jest tworzenie parków narodowych i ich otulin oraz morskich obszarów chronionych na podstawie osobnych ustaw, przewidujących m.in. negocjacje zasad ich ochrony i użytkowania z lokalnymi społecznościami oraz z ich użytkownikami.

Ponieważ zagadnienie obszarów chronionych oraz współpracy z samorządami w tym zakresie zostało uznane za szczególnie ważne, zostało ono wspomniane także w tzw.: „Punkcie wyjścia do ochrony środowiska w XXI wieku w Polsce”, który jest podsumowaniem 5 najważniejszych postulatów w zakresie ochrony środowiska. Czytamy w nim m.in.: „Ponowna integracja działań państwa w zakresie ochrony środowiska w ramach jednego ministerstwa, mającego na celu ochronę zasobów przyrodniczych Polski, z włączeniem do jego kompetencji zagadnień gospodarowania przestrzenią. W ramach odnowionego ministerstwa konieczne jest stworzenie systemowych mechanizmów współpracy z samorządami na rzecz realizacji działań w zakresie ochrony środowiska.” Oraz „Przywrócenie działań związanych z budowaniem znaczenia i marki polskich obszarów chronionych – jako strategiczny kierunek działania w stymulowaniu rozwoju regionów, w których te obszary się znajdują, w szczególności poprzez przywrócenie mechanizmów koordynacji i współpracy pomiędzy zarządami parków narodowych i parków krajobrazowych oraz dyrekcji ochrony środowiska oraz zwiększenie zakresu ich finansowania.

Cały Apel Stulecia można przeczytac w publikacji "100 lat ochrony środowiska w Polsce".

Źródło: Informacja własna oraz Zespół Parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej